AUTOŘI:
 • Petra Řezáčová (námět, text a redakce)
 • Tomáš Hanousek (výroba)
Použité dokumenty a fotografie pocházejí z těchto zdrojů:
 • AMP, Sbírka fotografií, VI 48/38, I 9182, I 8206, I 9319, I 9181.
 • AMP, Domovní fase čp. 371/I.
 • AMP, Archiv města Libeň, inv.č. 18, matrika příslušníků libeňských kol. 1883, s.1.
 • AMP, Soupis pražského obyvatelstva 1830-1910, Salomon Amschelberg; Albert Andres.
 • AMP, Sčítaní obyvatel 1910, 371/I.
 • AMP, Sčítaní obyvatel 1921, 371/I.
 • AMP, MHMP I., Ref. I A, 1921-1930, sign. B 38/1-371, kar. 21.
 • AMP, MHMP I., Ref. I C, 1931-1940, sign. B 1/44-33/1.
 • AMP, MHMP I., Ref. III stavební, sign. D 1/371/1-4, kar. 8.
 • AMP, MHMP I., odbor IV hosp., 1931-1941, čp. 371-I.
 • AMP, MHMP I., Prezidium rady a magistrátu, 1906-1913, sign, I/371, inv. č. 2261, kar. 505.
 • AMP, MHMP I., Odbor II finanční, sign. 101, 103, 104, kar. 14 a 17, přihlášky židovského pozemkového majetku, čp. 460/VII a čp. 447/XVI.
 • AMP, MHMP I., Odbor II finanční, sign. I. Tg2, kar. 1, přihláška majetku židovských podniků, ARA Andres a spol.
 • AMP, MHMP II., ÚNV, Referát pro národní správu majetku, inv.č.176, kar. 172, Andresovi Karl a Leo.
 • AMP, MHMP II, ONV Praha 1, inv. č. 16076, kar. 813, čp. 371/I.
 • AMP, Okresní soud civilní pro vnitřní Prahu, Nc L 141/49.
 • Národní archiv v Praze, Sčítání obyvatel 1930, čp. 447/XVI.
 • Národní archiv v Praze, Národní soud, sign. 6/47, kar. 103 a 114, (soud s R. Novákem).
 • Národní archiv v Praze, Policejní ředitelství Praha II – všeobecná spisovna, 1941-1950, sign. A 396/9, kar. 79, Vojtěch Andres, nar. 22.8.1862
 • Katastrální úřad, pracoviště Praha, pozemkové knihy, čp. 371/I.