CS EN Facebook
Building
Archiv hlavniho mesta Prahy
(Prague City Archives)
Archivni 6, 149 00 Praha 4 (Prague 4)

Phone: +420-23600 1111
Phone Registry: +420-23600 4017
Phone Reading Room: +420-23600 4012
Fax: +420-23600 7100

Capital City of Prague

tisk/print

Parish and civil registers

The Collection of Prague parish and civil registers includes parish registers of the catholic church, parish registers of other churches and civil registers. More informations about the collection (only in Czech). All the Prague parish and civil registers are digitized and accessible through the Archivni katalog (the Archival catalogue). The below stated list of the parishes and municipal authorities makes easy to find digital copy of the appropriate volume when researchers know the approximate place and date of the birth, marriage or death.

Please note:

The Jewish registers are kept in the National Archives.
The military registers are kept in the Military Central Archive.

The lists of registers are provided in PDF format. (Download PDF Reader.)

Abbreviations used in PDF files: N=births / O=marriages / Z=deaths.

Catholic registers

Staré Město (Old Town)

Houses listed by Land Registry numbers falling under the parish jurisdiction - Staré Město

farní kostel sv. Ducha    
farní kostel sv. Františka
farní kostel sv. Haštala
farní kostel sv. Havla
farní kostel sv. Jakuba
farní kostel sv. Jiljí
farní kostel sv. Kříže Většího
farní kostel sv. Martina ve zdi
Nemocnice Milosrdných bratří
farní kostel sv. Panny Marie na Louži
farní kostel Matky Boží před Týnem
farní kostel sv. Valentýna

Nové Město (New Town)

Houses listed by Land Registry numbers falling under the parish jurisdiction - Nové Město

Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi
farní kostel sv. Apolináře
farní kostel sv. Ignáce
farní kostel sv. Jindřicha
farní kostel sv. Kateřiny
farní kostel Panny Marie na Karlově
Všeobecná nemocnice
farní kostel sv. Petra na Poříčí
farní kostel Panny Marie Sněžné
farní kostel sv. Štěpána
Svatováclavská novoměstská trestnice
farní kostel Nejsvětější Trojice v Podskalí
farní kostel Nejsvětější Trojice ve Spálené ul.
farní kostel sv. Vojtěcha
farní kostel sv. Petra a Pavla na Zderaze
Zemský ústav pro choromyslné

Malá Strana (Lesser Town)

Houses listed by Land Registry numbers falling under the parish jurisdiction - Malá Strana  

farní kostel sv. Mikuláše
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze
farní kostel sv. Petra a Pavla v Rybářích
farní kostel Panny Marie pod řetězem
farní kostel Panny Marie Vítězné
farní kostel sv. Tomáše
Vlašský špitál

Hradčany

Houses listed by Land Registry numbers falling under the parish jurisdiction - Hradčany

farní kostel sv. Jiří
farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, Strahov
farní úřad u sv. Víta

Josefov

Houses listed by Land Registry numbers falling under the parish jurisdiction - Josefov

Vyšehrad

farní kostel sv. Petra a Pavla

Outer Prague districts

Alphabetic list of parish jurisdictions of the municipalities surrounding Prague

Bohnice


farní kostel sv. Petra a Pavla
Bohnice


Zemský ústav pro choromyslné
Braník


farní kostel sv. Prokopa
Břevnovklášter sv. Markéty
Bubenečfarní kostel sv. Gotharda, dříve sv. Klimenta
Čakovice


farní kostel sv. Remigia
Dejvice


farní kostel sv. Matěje v Šárce
Dolní Počernicefarní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Hloubětín


farní kostel sv. Jiří
Holešovicefarní kostel sv. Klimenta, od 1914 sv. Antonína
Hostivař


farní kostel Stětí sv. Jana Křtitele
Chvaly


farní kostel sv. Ludmily
Jinonice


farní kostel sv. Vavřince v Butovicích
Karlín


farní kostel sv. Cyrila a Metoděje
Koloděje


farní kostel Povýšení sv. Kříže
Košířefarní kostel Nejsvětější Trojice
Kunratice


farní kostel sv. Jakuba Většího
Kyje


farní kostel sv. Bartoloměje
Libeň


farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
Liboc


farní kostel sv. Fabiána a Šebestiána
Michle


farní kostel Narození Panny Marie
Modřany


farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Nebušice


farní kostel sv. Cyrila a Metoděje
Nuslefarní kostel sv. Václava
Pankrácmužská věznice
Podolí


farní kostel sv. Michaela archanděla
Prosek


farní kostel sv. Václava
Radotín


farní kostel sv. Petra a Pavla
Slivenec


farní kostel Všech Svatých
Smíchov


farní kostel sv. Václava, dříve sv. Filipa a Jakuba
Stodůlky


farní kostel sv. Jakuba Většího
Strašnice


kaple Neposkvrněného početí Panny Marie
Střešovice


farní kostel sv. Norberta, dříve sv. Jana
Třeboradice


farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Uhříněves


farní kostel Všech Svatých
Vinohrady


farní kostel sv. Ludmily
Vinohrady


farní kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, dříve školní kaple sv. Aloise
Vinohrady


Nemocnice Vinohrady č.p. 1150 – římsko-katolická duchovní správa
Vinoř


farní kostel Povýšení sv. Kříže
Vršovice


farní kostel sv. Mikuláše
Zbraslav


farní kostel sv. Jakuba Většího
Zlíchov


farní kostel sv. Filipa a Jakuba

Houses listed by Land Registry numbers falling under the parish jurisdiction - Žižkov

Žižkov
farní kostel sv. Anny
Žižkov


farní kostel sv. Prokopa
Žižkov


farní kostel sv. Rocha

Non-Catholic churches

Starokatolická církev
Německá evangelická v Jirchářích
Českobratrská evangelická u sv. Klimenta
Českobratrská evangelická u sv. Salvátora
Evangelická církev v Břevnově
Evangelická církev v Libni
Evangelická církev v Nuslích
Evangelická církev na Smíchově
Evangelická církev Vinohrady
Evangelická církev na Žižkově
Církev Československá  husitská - kostel sv. Mikuláše na Starém Městě
Církev Československá  husitská - Nové Město
Církev Československá  husitská - Malá Strana
Církev Československá  husitská - Břevnov
Církev Československá  husitská - Dejvice
Církev Československá  husitská - Holešovice
Církev Československá  husitská - Libeň
Církev Československá  husitská - Michle
Církev Československá  husitská - Nusle
Církev Československá  husitská - Smíchov
Církev Československá  husitská - Vinohrady
Církev Československá  husitská - Vršovice
Církev Československá  husitská - Zbraslav
Církev Československá  husitská - Žižkov
Církev pravoslavná - česká, Praha I, sv. Mikuláš
Pravoslavná církev v Praze
Řeckokatolická církev - Praha I, sv. Kliment

Civil registers

Prague City Hall

Magistrát hl. města Prahy (Prague City Hall)

District administration authorities before 1927

Okresní správa politická v Karlíně
Okresní správa politická na Smíchově
Okresní správa politická na Vinohradech
Okresní správa politická na Žižkově

District administration authorities after 1927

Magistrátní úřadovna v Dejvicích
Magistrátní úřadovna v Libni
Magistrátní úřadovna na Smíchově
Magistrátní úřadovna na Vinohradech
Magistrátní úřadovna na Žižkově

District office Praha - venkov
Okresní úřad Praha - venkov
Okresní úřad Praha - venkov jih
Okresní úřad Praha - venkov sever 

 

Digital Collections Library Catalogue Collection of Registry Books Conference 2023 International cooperation
Evidence! Europe reflected in Archives UNESCO Archives Portal