Prague City Archives

Archiv hlavniho mesta Prahy
(Prague City Archives)
Archivni 6, 149 00 Praha 4 (Prague 4)

Phone: +420-23600 1111
Phone Registry: +420-23600 4017
Phone Reading Room: +420-23600 4012
Fax: +420-23600 7100

Capital City of Prague

tisk/print

Documenta Pragensia Monographia
 
tel.: +420-236 004 039 e-mail: Barbora.Lastovkova@praha.eu

Editorial Board:
doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc. (editor-in-chief)
Mgr. Barbora Lašťovková (editor)

Contact:
Documenta Pragensia Monographia
Prague City Archives
Archivní 6
149 00 Prague 4
Email: Barbora.Lastovkova@praha.eu
Phone Numbers:
+420-23600-4039

Book Sale Information

 

DPM 38

Documenta Pragensia Monographia, XXXVI
Roman Pazderský
Historik Wácslaw Wladiwoj Tomek a české dějepisectví 19. století 
Praha | Archiv hl. města Prahy |
2020 | ISBN 978-80-86852-89-8

CZK  294.00

   

Documenta Pragensia Monographia, XXXVII
Jiří Smrž
Cechy v pražských městech
od prvních zpráv ve 13. století až do jejich zrušení v roce 1860
Praha | Archiv hl. města Prahy | 2019 | ISBN 978-80-86852-81-2

CZK  300.00
   

Documenta Pragensia Monographia, XXXVI
Kryštof Drnek
Nerealizovaná Praha 
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium
| 2018 | ISBN 978-80-86852-78 - 2

CZK  462.00

   

Documenta Pragensia Monographia, XXXV
Martina Maříková
Finance v životě pražské metropolitní kapituly
Hmotné zabezpečení kanovníků optikou účetních rejstříků z let 1358-1418
Praha | Archiv hl. města Prahy | 2018 | ISBN 978-80-86852-77-5

CZK  410.00
Více...

   
Documenta Pragensia Monographia 33/2

Documenta Pragensia Monographia, XXXIII/2
Michael Diefenbacher, Olga Fejtová a Zdzisław Noga
Krakau - Nürnberg - Prag: Stadt und Reformation
Praha | Archiv hl. města Prahy | Pavel Mervart | 2019 | ISBN 978-80-86852-83-6

CZK 238.00
More...

   

Documenta Pragensia Monographia, XXXIII/1
Michael Diefenbacher, Olga Fejtová a Zdzisław Noga
Krakov - Norimberk - Praha: Elity měst ve středověku a raném novověku. Původ, národnost, mobilita, mentalita
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2016 | ISBN 978-80-86852-68-3

CZK 277.00
More...

   
 DPM 32

Documenta Pragensia Monographia, XXXII
Miroslava Přikrylová 
Fotografický ateliér H. Eckert v Praze
Obrazový katalog fotografií uložených v Archivu hl.m. Prahy
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2017 | ISBN 978-80-86852-72-0

CZK 1200.00
More...
   

Documenta Pragensia Monographia, XXXI
Jitka Janečková
Mráz kopřivu nepálí
Život a dílo Fridolína Macháčka a Václava Vojtíška ve vzájemné korespondenci z let 1905–1954
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2014 | ISBN 978-80-86852-60-7

CZK 220.00
More...

   

Documenta Pragensia Monographia, XXX
Olga Fejtová
Jednota bratrská v městech pražských v době předbělohorské a rejstřík členů pražského sboru
"a tak ne oni nás, ale my je zpravovati máme"

Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | FF UJEP Ústí nad Labem | 2014 | ISBN 978-80-86852-56-0

UNAVAILABLE
More...

Documenta Pragensia Monographia, IXXX
Jaroslav Jásek
Veřejná místa pro intimní chvilky. Proměny pražských veřejných záchodků
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2013 | ISBN 978-80-86852-54-6

UNAVAILABLE

   

Documenta Pragensia Monographia, XXVIII
Olga Fejtová
"Já pevně věřím a vyznávám..." Rekatolizace na Novém Městě pražském v době pobělohorské
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2012 | ISBN 978-80-86852-46-1

CZK  210.00
More...

   

Documenta Pragensia Monographia XXVII
Jana Pažoutová
"Francouzský" požár Prahy (1689)
Praha | Archiv hl. mesta Prahy | Scriptorium | 2011 | ISBN 978-80-86852-40-9

CZK  100.00
More...

   
DPM 26/3

Documenta Pragensia Monographia XXVI/3
Vojtěch Šustek
Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava
Edice historických dokumentů
Svazek 3

Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2019 | ISBN 978-80-86852-82-9

CZK 524.00

   

Documenta Pragensia Monographia XXVI/2
Vojtěch Šustek
Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava
Edice historických dokumentů
Svazek 2

Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2014 | ISBN 978-80-86852-58-4

CZK 508.00
More...

   

Documenta Pragensia Monographia XXVI/1
Vojtěch Šustek
Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava
Edice historických dokumentů 
Praha | Archiv hl. mesta Prahy | Scriptorium | 2012 | ISBN 978-80-86852-42-3

UNAVAILABLE
More...

   
DPM25

Documenta Pragensia Monographia XXV
Hana Patkova (ed.)
Liber vetustissimus Antiquae Civitatis Pragensis
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2011 | ISBN 978-80-87271-40-7

CZK 400.00
More...

   
DPM24

Documenta Pragensia Monographia XXIV
Jaroslava Mendelova
Dekrety reformacni komise pro Nove Mesto prazske z let 1627-1629
Praha | Archiv hl. mesta Prahy | Scriptorium | 2009 | ISBN 978-80-86852-28-7

CZK 100.00
More...

   

Documenta Pragensia Monographia XXIII
Barbora a Marek Lastovkovi
Plan Prahy a Vysehradu na zaklade mapovani stabilniho katastru (1856)
Praha | Archiv hl. mesta Prahy | Scriptorium | 2008 | ISBN 978-80-86852-20-1

CZK 382.00

   

Documenta Pragensia Monographia XXII
Frantisek Holec
Archiv hl. mesta Prahy. Kapitoly z dejin 1851–2001
Praha | Archiv hl. mesta Prahy | Scriptorium | 2006 | ISBN 80-86852-10-5

CZK 100.00
More...

   
Documenta Pragensia Monographia XXI
Jaroslav Jasek
William Heerlein Lindley a prazska kanalizace
Praha | Archiv hl. mesta Prahy | Scriptorium | 2006 | ISBN 80-86197-65-4

UNAVAILABLE
More...
   
Documenta Pragensia Monographia XX
Barbora a Marek Lastovkovi
Plan Prahy 1840–1842 podle indikacnich skic stabilniho katastru
Praha | Archiv hl. mesta Prahy | Scriptorium | 2004 | ISBN 80-86852-05-9

UNAVAILABLE
   
Documenta Pragensia Monographia XIX
Jaroslav Jasek – Michal Fiala
Sitkovska vodarna a Karel Melnicky
Praha | Archiv hl. mesta Prahy | Scriptorium | 2004 | ISBN 80-86852-01-6

CZK 100.00
More...
   
Documenta Pragensia Monographia XVIII
Ondrej Bastl
Spojeni prazskych mest v roce 1784
Praha | Archiv hl. mesta Prahy | Scriptorium | 2003 | ISBN 80-86197-43-3

CZK 50.00
   
Documenta Pragensia Monographia XVII
Petra Vecerova
Sumanska tiskarna (1585–1628)
Praha | Archiv hl. mesta Prahy | Scriptorium | 2002 | ISBN 80-902597-3-1

CZK 50.00
More...
   
Documenta Pragensia Monographia XVI
Miroslav Moutvic
Ustredni jatky mesta Prahy v Holesovicich 1895–1951
Praha | Archiv hl. mesta Prahy | Scriptorium | 2007 | ISBN 978-80-86852-17-1

CZK 70.00
More...
   
DPM15 Documenta Pragensia Monographia XV
Jaroslav Jasek - Alena Vrbova - Jan Palas 
Prazske kaly
Praha | Archiv hl. mesta Prahy | Scriptorium | 2009 | ISBN 978-80-86852-26-3

UNAVAILABLE
   
Documenta Pragensia Monographia XIV
Ivana Ebelova
Prazska a venkovska stavebni remesla v dobe renesance a baroka
Praha | Archiv hl. mesta Prahy | Scriptorium | 2001 | ISBN 80-86197-33-6

CZK 40.00
   
Documenta Pragensia Monographia XIII
Michal Fiala
Erbovni listiny Archivu Narodniho muzea
Praha | Archiv hl. mesta Prahy | Scriptorium | 2001 | ISBN 80-86197-32-8

CZK 150.00
   
Documenta Pragensia Monographia XII
Miroslav Moutvic
Prazske vzorkove veletrhy 1920–1951
Praha | Archiv hl. mesta Prahy | Scriptorium | 2000 | ISBN 80-86197-17-4

CZK 20.00
   
Documenta Pragensia Monographia XI/1
Alena Miskova – Vojtech Sustek
Josef Pfitzner a protektoratni Praha v letech 1939–1945
Praha | Archiv hl. mesta Prahy | Scriptorium | 2000 | ISBN 80-86197-10-7

CZK 100.00
   
Documenta Pragensia Monographia XI/2
Vojtech Sustek
Josef Pfitzner a protektoratni Praha v letech 1939–1945
Praha | Archiv hl. mesta Prahy | Scriptorium | 2001 | ISBN 80-86197-28-X
CZK 100.00
(vol. 11/1 + 11/2)  CZK 150.00
   

Documenta Pragensia Monographia X
Jakub Hrdlicka – Vladimír Hruby - Jaroslav Jasek
Pet stoleti remeslne symboliky ve sbirce pecetidel a razitek Archivu hl. mesta Prahy
Praha | Archiv hl. mesta Prahy | Heraldicka spolecnost v Praze | 1999 | ISBN 80-902772-0-9

(book + CD-rom) CZK 150.00

   
Documenta Pragensia Monographia IX
Jiri Pesek
Od aglomerace k velkomestu
Praha | Archiv hl. mesta Prahy | Scriptorium | 1999 | ISBN 80-86197-09-3

CZK 90.00
   
Documenta Pragensia Monographia VIII
Lenka Bobkova
Exulanti z Prahy a severozapadnich Cech v Pirne v letech 1621–1639
Praha | Archiv hl. mesta Prahy | Scriptorium | 1999 | ISBN 80-86197-05-0

CZK 70.00
   

Documenta Pragensia Monographia VII
Michal Fiala - Jakub Hrdlicka
Rady, medaile a vyznamenani ve sbirkach Archivu hlavniho mesta Prahy
Praha | Archiv hl. mesta Prahy | Scriptorium | 1999 | ISBN 80-86197-03-4

CZK 293.00

   

Documenta Pragensia Monographia VII
Michal Fiala - Jakub Hrdlicka
Rady, medaile a vyznamenani ve sbirkach Archivu hlavniho mesta Prahy
Praha | Archiv hl. mesta Prahy | Scriptorium | 1999 | ISBN 80-86197-03-4

(CD-rom) CZK 293.00

   

Documenta Pragensia Monographia VII
Michal Fiala - Jakub Hrdlicka
Rady, medaile a vyznamenani ve sbirkach Archivu hlavniho mesta Prahy
Praha | Archiv hl. mesta Prahy | Scriptorium | 1999 | ISBN 80-86197-03-4

(book + CD-rom) CZK 419.00

   
Documenta Pragensia Monographia VI
kolektiv autoru
Prazske spolky – Soupis prazskych spolku na zaklade urednich evidenci z let 1895–1990
Praha | Archiv hl. mesta Prahy | Scriptorium | 1998 | ISBN 80-902151-9-X

UNAVAILABLE
   
Documenta Pragensia Monographia V
Martin Ebel – Jaroslava Mendelova – Pavel Vlcek
Josef Jäger – kopiare
Praha | Archiv hl. mesta Prahy | Scriptorium | 1998 | ISBN 80-902597-0-7; 80-902597-2-3

UNAVAILABLE
   
Documenta Pragensia Monographia IV
Michal Fiala – Jakub Hrdlicka – Jan Zupanic
Erbovni listiny Archivu hlavniho mesta Prahy
Praha | Archiv hl. mesta Prahy | Scriptorium | 1997 | ISBN 80-902151-6-5

UNAVAILABLE
   
Documenta Pragensia Monographia III
Jaroslav Cechura – Zdenek Hojda – Martina Novozamska
Najemnici na Starem Meste prazskem roku 1608
Praha | Archiv hl. mesta Prahy | Scriptorium | 1997 | ISBN 80-902151-5-7

CZK 20.00
   
Documenta Pragensia Monographia II
Hana Patkova
Berni knihy Stareho Mesta prazskeho 1427–1434
Praha | Archiv hl. mesta Prahy | Scriptorium | 1996 | ISBN 80-902151-0-6

CZK 20.00
   
Documenta Pragensia Monographia I
Jaroslava Mendelova
Matrika narozenych kostela sv. Jindricha na Novem Meste prazskem
Praha | Archiv hl. mesta Prahy | 1992

CZK 20.00