CS EN Facebook
Building
Archiv hlavniho mesta Prahy
(Prague City Archives)
Archivni 6, 149 00 Praha 4 (Prague 4)

Phone: +420-23600 1111
Phone Registry: +420-23600 4017
Phone Reading Room: +420-23600 4012
Fax: +420-23600 7100

Capital City of Prague

tisk/print

Other publications
 
tel.: +420-236 004 064 e-mail: Barbora.Sosnovcova@praha.eu

Book Sale Information

 

Herbert Gantschacher
Viktor Ullmann. Svědek a oběť Apokalypsy 1914-1944
Published to accompany the eponymous exhibition.
Praha | Archiv hl. města Prahy | 2015 | ISBN 978-80-86852-62-1

CZK 70.00

   
Václav Ledvinka a Petr Čornej (eds.)
Praha Husova a husitská 1415-2015
Published  to  accompany the  exhibition John Huss and the Hussites in Prague
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2015 | ISBN 978-80-86852-64-5

CZK 200.00

   

Jaroslav Čvančara, Vlastislav Janák, Václav Ledvinka, Vojtěch Šustek
Pamětní kniha 294 hrdinů a obětí heydrichiády popravených v Mathausenu
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2014 | ISBN 978-80-86852-51-5

CZK 322.00

   
Kateřina Kuthanová a Hana Svatošová (eds.)
Metamorfózy politiky
Pražské pomníky 19. století
Published  to  accompany the  eponymous exhibition.
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2013 | ISBN 978-80-86852-52-2

CZK 150.00

   

kolektiv autorů
Bohemikální erbovníky a heraldické památníky II.
Památník pražského Nýdrláku; Památník Přibíka Jeníška z Újezda a na Březnici; Památník Hermana ze Salzy; Památník Jaroslava Lavína z Ottenfeldu.
Archiv hl. města Prahy | Státní oblastní archiv v Plzni | Heraldická společnost v Praze

CZK 50.00

   

Jaroslava Mendelová a Pavla Státníková (eds.)
Pražské rokoko: kulturní a společenský život v Praze 1740-1791
Praha | Archiv hl. města Prahy | 2011 | ISBN 978-86852-37-9

CZK 200.00 

   

Jaromír Verner
Katalog medailí, plaket a odznaků Františka Palackého
Praha | Archiv hl. města Prahy | 2010 | ISBN 978-80-86852-31-7

CZK 105.00

   

Petr Štembera (ed.)
Plakát v Evropě / Evropa na plakátech
Praha | Archiv hl. města Prahy | Pražská edice | Uměleckoprůmyslové museum v Praze | 2009 | ISBN 978-80-86239-17-0

CZK 100.00

   

Magdalena Živná (red.)
Napříč generacemi. Praha - Norimberk - současné umění z partnerských měst
Im Querschnitt. Prag - Nürnberg - zeitgenössische Kunst aus den Partnerstädten

Exhibition catalogue
Praha | Archiv hl. města Prahy | 2008 | ISBN 978-80-86852

CZK 50.00

   

Lucie Vlčková (ed.)
Vojtěch Preissig
Pro republiku!
Praha | Archiv hl. města Prahy | Pražská edice | Uměleckoprůmyslové museum v Praze | 2008 | ISBN 80-86239-160-0

CZK 100.00

   

Jana Ratajová (red.)
Pražský student
Univerzitní studenti v dějinách Prahy

Published  to  accompany the  eponymous exhibition.
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2008 | ISBN 978-80-86852-23-2

CZK 80.00

   

Lenka Stolárová - Vít Vlnas (eds.)
Láska - Touha - Vášeň
Milostné náměty v umění 15.-19. století

Exhibition catalogue
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2008 | ISBN 978-80-86852-29-4

CZK 150.00

   

Petr Kreuz - Ivan Martinovský (eds.)
Vladislavské zřízení zemské a navazující prameny
Praha | Scriptorium | 2007 | ISBN 978-80-86197-91-3

CZK 245.00

   

Kateřina Jíšová - Eva Doležalová (eds.)
Pozdně středověké testamenty v českých zemích
Prameny, metodologie a formy využití

Conference proceedings
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2006 | ISBN 80-86852-11-3

CZK 177.00

   

Německojazyčná literatura z Prahy a českých zemí. Knižní umění a plakát 1900-1939
Deutschsprachige Literatur aus Prag und den böhmischen Ländern. Buch- und Plakatkunst 1900-1939

Exhibition catalogue
Archiv hl. m. Prahy | Pražská edice | Stiftung Gerhart-Hauptmann-Haus, Düsseldorf | 2008 | ISBN 80-86239-13-6

CZK 50.00

   

Exil v Praze a Československu 1918-1938
Exile in Prag and Czechoslovakia 1918-1938

Praha | Pražská edice | 2005 | ISBN 80-86239-11-X

CZK 30.00

   

Václav Ledvinka (ed.)
Praha - Vídeň
Dvě evropské metropole v běhu staletí

Published  to  accompany the  eponymous exhibition.
Praha | Archiv hl. m. Prahy | 2004 | ISBN 80-86852-04-0

CZK 70.00

   

Habsburské století 1791-1914
Česká společnost ve vztahu k dynastii a monarchii

Exhibition catalogue
Praha | Pražská edice | 2004 | ISBN 80-86239-09-1

UNAVAILABLE

   

Luboš Velek - Alice Velková (eds.)
Jaromír Čelakovský: Moje zápisky 1871-1914
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2004 | ISBN 80-86852-00-8

CZK 100.00

   

Václav Ledvinka (ed.)
Praha - Čechy - Evropa
1100 let kulturní, hospodářské a politické metropole střední Evropy

Exhibition catalogue
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2003 | ISBN 80-902597-7-4

CZK 30.00

   

Václav Ledvinka (ed.)
Osm století pražské samosprávy
Výstava o vývoji pražské městské správy od 13. století do roku 2000

Published  to  accompany the  eponymous exhibition.
Praha | Scriptorium | 2000 | ISBN 80-86197-16-6

CZK 50.00

   

Vlasta Valeš (ed.)
Doma v cizině. Češi ve Vídni ve 20. století
Zu Hause in der Fremde. Tschechen in Wien im 20. Jahrhundert

Exhibition catalogue
Praha | Scriptorium | 2002 | ISBN 80-86197-34-4

CZK 200.00

   

pub2001m

Jan Županič - Michal Fiala
Praha 1648 
Nobilitační listiny pro obránce pražských měst roku 1648 

VR atelier | 2001 | ISBN 80-238-8053-5

UNAVAILABLE

   

Marek Lašťovka - Václav Ledvinka a kol.
Pražský uličník
Encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství. 2. díl (O-Ž)

Praha | Libri | 1998 | ISBN 80-85983-25-7

CZK 100.00

   

Marek Lašťovka - Václav Ledvinka a kol.
Pražský uličník
Encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství. 1. díl (A-N)

Praha | Libri | 1997 | ISBN 80-85983-24-9

CZK 150.00

   

Evidence!
Europe reflected in Archives

Santiago de Compostela | 2000 | ISBN 84-607-0146-8

CZK 30.00

   

Jakub Hrdlička
Pražská heraldika
Znaky pražských měst, cechů a měšťanů
Praha | Public History | 1993 | ISBN 80-901432-8-8

CZK 50.00

   

Pavla Horská
Prague - Paris
Praha | Orbis | 1990 | ISBN 80-235-001-5

CZK 5.00

   
   
Digital Collections Library Catalogue Collection of Registry Books Conference 2024 International cooperation
Evidence! Europe reflected in Archives UNESCO Archives Portal