CS EN Facebook
Building
Archiv hlavniho mesta Prahy
(Prague City Archives)
Archivni 6, 149 00 Praha 4 (Prague 4)

Phone: +420-23600 1111
Phone Registry: +420-23600 4017
Phone Reading Room: +420-23600 4012
Fax: +420-23600 7100

Capital City of Prague

tisk/print

Praha

Kraków – Norymberga – Praga
Krakau – Nürnberg – Prag
Krakov – Norimberk – Praha

Cyklus mezinárodních konferencí pořádaných Institutem historie a archivnictví Pedagogické univerzity v Krakově, Národním archivem v Krakově, Archivem města Norimberku a Archivem hlavního města Prahy se zaměřuje na problematiku srovnávacích dějin tří evropských metropolí v období středověku a raného novověku. Periodicita konání konferencí byla stanovena na tříleté období.

Projekt byl zahájen v roce 2014, kdy se ve dnech 16. a 17. října uskutečnilo první setkání v Krakově na téma „Krakov – Norimberk – Praha. Městské elity ve středověku a raném novověku. Původ, národnost, mobilita, mentalita". Na něj ve dnech 6. až 8. listopadu 2017 navázalo další zasedání v Norimberku, jehož tématem bylo „Město a reformace. Krakov, Norimberk a Praha (1500–1618)". Konferenční řada je završena jednáním v Praze v roce 2020 (přesunuto na rok 2021) k tématu „Město a řemeslo v době předindustriální".

Výsledky konferenčních jednání jsou publikovány v německém a anglickém jazyce v rámci ediční řady Archivu hlavního města Prahy Documenta Pragensia Monographia (sv. 33/1, 33/2 a 33/3).


Instituce zúčastněné na projektu:

Archiv hlavního města Prahy
(Archivní 6, 149 00 Praha 4, Česká republika)

Městský archiv Norimberk
(Marientorgraben 8, 90402 Nürnberg, SRN)

Institut historie a archivnictví Pedagogické univerzity v Krakově
(ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Polsko)

Národní archiv v Krakově
(ul. Sienna 16, 30-960 Kraków, Polsko)


Kontakty:

Doc. PhDr. Olga Fejtová, Ph.D. (Archiv hlavního města Prahy)
e-mail: olga.fejtova@praha.eu
Tel.:+420236004943

Dr. Arnold Otto / Dr. Antonia Landois (Stadtarchiv Nürnberg)
e-mail: stadtarchiv@stadt.nuernberg.de
Tel.:+499112312770

Prof. Dr hab. Zdzisław Noga (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków)
e-mail: zdzislaw.noga@up.krakow.pl
Tel.:+480126626182

Dr hab. prof. UJ Wojciech Krawczuk (Archiwum Narodowe w Krakowie)
e-mail: sekretariat@ank.gov.pl
Tel.:+48124224094

 

 

Digital Collections Library Catalogue Collection of Registry Books Conference 2023 International cooperation
Evidence! Europe reflected in Archives UNESCO Archives Portal