CS EN Facebook
Building
Archiv hlavniho mesta Prahy
(Prague City Archives)
Archivni 6, 149 00 Praha 4 (Prague 4)

Phone: +420-23600 1111
Phone Registry: +420-23600 4017
Phone Reading Room: +420-23600 4012
Fax: +420-23600 7100

Capital City of Prague

Temporary closure of municipal administration records 1784-1949

Due to the need for repeated disinfection of archival material, the following archive collections will be closed to researchers from Monday 13 June 2022. The expected date of their re-opening is September 2022. Thank you for your understanding.

MHMP I., Prezidium rady a magistrátu hl. m. Prahy, 1784-1950
MHMP I., Prezidium rady a magistrátu hl. m. Prahy - oddělení osobní, 1888-1950
MHMP I., Politický senát - Publicum, 1784-1801 
MHMP I., Hlavní spisovna - odd. A-M + Nomenklatura, 1802-1920 
MHMP I., Referát I. A, hospodářský, (1827) 1921-1949 (1956)
MHMP I., Referát I.C, hospodářský, (1875) 1922-1949 (1958)
MHMP I., Referát II. A a II. B, živnostenský, (1860-1949)
MHMP I., Referát III, stavební, 1871-1949
MHMP I., Referát XIV, zádušní + Zádušní úřad, (1532) 1781-1950 (1952)
MHMP I., Referát XVI, pro tržnictví, jatky a zásobování města (později ústavů a malých podniků), 1895-1949
MHMP I., Odbor IV, hospodářský, (1900) 1927-1949 (1953)
MHMP I., Odbor VI, osvětový, (1840) 1928-1950 
MHMP I., Památkový sbor hlavního města Prahy, 1893-1950
MHMP I., Stavební sbor hlavního města Prahy, 1921-1939
MHMP I., Ústřední sociální úřad hlavního města Prahy, (1830) 1924-1949
MHMP II., Zemský národní výbor - technická sekce, 1837-1950   
Chorobinec na Karlově, (1759) 1789-1929
Chudobinec hlavního města Prahy na Novém Městě (sv. Bartoloměje), (1845) 1860-1929
Chudobinec hlavního města Prahy na Vyšehradě (sv. Vojtěcha), 1879-1929 
Městský chudobinec Bubeneč, 1924-1929 
Městský chudobinec Smíchov, 1922-1929 
Městský chudobinec a chorobinec Královské Vinohrady, 1923-1929
Dětský chorobinec hlavního města Prahy, 1924-1929
Sociální ústavy hlavního města Prahy v Krči (Masarykovy domovy), 1928-1951 (1959)
fondy velkostatků včetně velkostatku hl. města Prahy v Libni, 1662-1850 (1935)

Digital Collections Library Catalogue Collection of Registry Books Conference 2023 International cooperation
Evidence! Europe reflected in Archives UNESCO Archives Portal