Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. podatelna: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tématické zařazení:

[18.10.19] Informační schůzka pro školy o spisové službě
Vypsány nové termíny
[02.10.19] Nová publikace
Cechy v pražských městech od prvních zpráv ve 13. století až do jejich zrušení v roce 1860
Jiří Smrž
[02.09.19] Nově zpřístupněné fondy
Svaz československo-sovětského přátelství
Tištěné inventáře nově zpracovaných fondů pražských obvodních výborů SČSP jsou přístupné v badatelně archivu.
[02.09.19] Město se baví – od středověku do roku 1848
22.–23. října 2019, budova AV ČR, Národní 3, Praha 1
Program 38. výroční konference Archivu hl. m. Prahy a partnerských institucí.
[18.07.19] Nové objevy v Clam-Gallasově paláci
Archeologický výzkum probíhající v rámci rekonstrukce paláce přinesl nové poznatky o zaniklém hřbitově přiléhajícím k bývalému kostelu Panny Marie na Louži.
[16.07.19] Výstava Muzea hl.města Prahy
Chudá Praha: Lidé – místa – instituce (1781–1948)
Archiv hl. města Prahy poskytl fotografie a další historické materiály pro přípravu výstavy o fenoménu chudoby v hlavním městě.
[10.07.19] Omezení přístupnosti archivních fondů
Upozornění pro badatele a zájemce o studium o přístupnosti některých archivních fondů a sbírek před letní uzávěrou badatelny.
[02.07.19] Výběrové řízení na obsazení pracovního místa
archivář – specialista / archivářka – specialistka
Archiv hl. města Prahy přijme do oddělení fondů městské správy do r. 1945 pracovníka na pozici archivář/ka – specialista/tka. Informace o výběrovém řízení viz
[03.06.19] Letní provoz badatelny
Upozorňujeme badatele a návštěvníky archivu, že ve dnech 5.8. – 30.8. 2019 bude badatelna uzavřena. Děkujeme za pochopení.
[15.05.19] Archivní katalog mimo provoz
Upozorňujeme badatele, že ve středu 15. 5. 2019 nebude z technických důvodů v provozu Archivní katalog. V tomto termínu nebude možné využívat prohlížení digitálních kopií archiválií ani archivních pomůcek. Za způsobené potíže se omlouváme.
další »