Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. podatelna: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tématické zařazení:

[02.09.19] Nově zpřístupněné fondy
Svaz československo-sovětského přátelství
Tištěné inventáře nově zpracovaných fondů pražských obvodních výborů SČSP jsou přístupné v badatelně archivu.
[02.09.19] Město se baví – od středověku do roku 1848
22.–23. října 2019, budova AV ČR, Národní 3, Praha 1
Program 38. výroční konference Archivu hl. m. Prahy a partnerských institucí.
[18.07.19] Nové objevy v Clam-Gallasově paláci
Archeologický výzkum probíhající v rámci rekonstrukce paláce přinesl nové poznatky o zaniklém hřbitově přiléhajícím k bývalému kostelu Panny Marie na Louži.
[16.07.19] Výstava Muzea hl.města Prahy
Chudá Praha: Lidé – místa – instituce (1781–1948)
Archiv hl. města Prahy poskytl fotografie a další historické materiály pro přípravu výstavy o fenoménu chudoby v hlavním městě.
[10.07.19] Omezení přístupnosti archivních fondů
Upozornění pro badatele a zájemce o studium o přístupnosti některých archivních fondů a sbírek před letní uzávěrou badatelny.
[02.07.19] Výběrové řízení na obsazení pracovního místa
archivář – specialista / archivářka – specialistka
Archiv hl. města Prahy přijme do oddělení fondů městské správy do r. 1945 pracovníka na pozici archivář/ka – specialista/tka. Informace o výběrovém řízení viz
[03.06.19] Letní provoz badatelny
Upozorňujeme badatele a návštěvníky archivu, že ve dnech 5.8. – 30.8. 2019 bude badatelna uzavřena. Děkujeme za pochopení.
[15.05.19] Archivní katalog mimo provoz
Upozorňujeme badatele, že ve středu 15. 5. 2019 nebude z technických důvodů v provozu Archivní katalog. V tomto termínu nebude možné využívat prohlížení digitálních kopií archiválií ani archivních pomůcek. Za způsobené potíže se omlouváme.
[24.04.19] Vydána novela archivního zákona
Dne 24. dubna 2019 nabyl účinnosti zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů. Změny se týkají zejm. úpravy jmenných rejstříků jako části evidenční pomůcky.
[04.04.19] Vyšlo nové číslo v řadě Documenta Pragensia
Od veduty k fotografii: Inscenování města v jeho historii
další »