Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. podatelna: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tématické zařazení:

[15.05.19] Archivní katalog mimo provoz
Upozorňujeme badatele, že ve středu 15. 5. 2019 nebude z technických důvodů v provozu Archivní katalog. V tomto termínu nebude možné využívat prohlížení digitálních kopií archiválií ani archivních pomůcek. Za způsobené potíže se omlouváme.
[24.04.19] Vydána novela archivního zákona
Dne 24. dubna 2019 nabyl účinnosti zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů. Změny se týkají zejm. úpravy jmenných rejstříků jako části evidenční pomůcky.
[04.04.19] Vyšlo nové číslo v řadě Documenta Pragensia
Od veduty k fotografii: Inscenování města v jeho historii
[28.03.19] Vydána novela archivních vyhlášek
Dne 1. července 2019 nabydou účinnosti vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě. Změny se týkají zejm. přizpůsobení tzv. nařízení eIDAS a směrnici o elektronické fakturaci (ISDOC jako výstupní datový formát pro účetní záznamy je účinný již od 1. dubna 2019).
[06.03.19] Výroční zpráva o činnosti za rok 2018
Archiv hl. m. Prahy vydává výroční zprávu o své činnosti za rok 2018.
[19.02.19] Digitalizovány sčítací archy do r. 1880
Na webu Archivu hl. m. Prahy byly zveřejněny digitální kopie všech dochovaných sčítacích archů pro Prahu a okolní obce z let 1869 a 1880. Archy jsou zpřístupněny v aplikaci Archivní katalog.
[12.02.19] Kontrola datového balíčku SIP
Zveřejněn byl nástroj pro kontrolu datových balíčků SIP.
[21.01.19] Město se baví – od středověku do roku 1848
Praha jako centrum kulturního života
Archiv hl m. Prahy zveřejnil Call for Papers pro letošní výroční konferenci. Konečný termín pro zasílání návrhů příspěvků je 15. 4. 2019.
[09.01.19] Nabídka školení pro původce v působnosti Archivu hlavního města Prahy
Spisová služba
nové termíny
[03.01.19] Vyšlo nové číslo v řadě Documenta Pragensia Supplementa
Radnice, rynek a tržiště
Místa setkávání, obchodu a reprezentace ve středověkých a raně novověkých městech
další »