Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. podatelna: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tématické zařazení:

[22.06.17] Výstava:DNA:Divine Nature Awakes
Clam-Gallasův palác, Husova 20, Praha 1
výstava do 9. července
(Otevírací doba je denně 10-19 hod )
[21.06.17] Letní provoz studovny
Upozorňujeme badatele a návštěvníky archivu, že ve dnech 31.7. – 25.8. 2017 bude studovna uzavřena. Děkujeme za pochopení.
[20.06.17] INFORMAČNÍ SYSTÉM DATOVÝCH SCHRÁNEK (ISDS), ŠKOLY A SPISOVÁ SLUŽBA (SSL)
Informační systém datových schránek a školy po 1.7. 2017
ISDS a školy po 1.7. 2017
[08.06.17] Výběrové řízení na obsazení pracovního místa
archivář / archivářka – specialista / specialistka digitálního archivu
Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 26. června 2017.
[17.05.17] PRAGUE NOW!
výstava potrvá do 18. června a je otevřena denně, 10-18 hod. Clam-Gallasův palác
Přehlídka výtvarného umění, designu a architektury
TK PRAGUE NOW!
[17.05.17] Upozornění pro badatele – omezení výpůjček
MHMP I, Prezidium rady a magistrátu hlavního města Prahy
Z důvodu revize a dokončení katalogizačních prací budou písemnosti archivního fondu MHMP I, Prezidium rady a magistrátu hl. m. Prahy v termínu od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017...
[27.04.17] Uspořádán fond
KOMUNISTICKÁ STRANA ČESKOSLOVENSKA MĚSTSKÝ VÝBOR PRAHA
Archivní pomůcka
[25.03.17] Školení 7. a 21. dubna 2017, 9:00
Konferenční sál Archivu hl. města Prahy, Archivní 6, Praha 4
Archiv hl. města Prahy pořádá pro pracovníky pražských základních a středních škol, organizací zřizovaných Hlavním městem Prahou a dalších subjektů...
[31.01.17] Plán digitalizace archiválií na rok 2017
Pokračováno bude v digitalizaci matrik po r. 1784, archů cizích příslušníků starší řady konskripce apod.
[27.01.17] Nově zpracované a zpřístupněné fondy
Červenková Klára PhDr., Spolek ku zřízení a vydržování dívčího lycea na Královských Vinohradech, Státní dívčí reálné gymnasium Praha XII., Slezská, Ústřední jatky hlavního města Prahy v Holešovicích a Všeobecná fakultní nemocnice Praha
další »