Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tématické zařazení:

[20.01.21] Informace pro badatele/žadatele
Zpřístupnění matričních knih
Došlo k základnímu zpracování nového přírůstku matričních knih, které byly v roce 2020 převzaty z Odboru matrik Úřadu městské části Praha 1.
[08.01.21] Historie starých Holešovic
V pořadu ČT Z metropole (747 díl - Love story Zátory) byl představen rukopis o historii starých Holešovic, sepsaný A. Bukovským v roce 1934 a věnovaný autorem Archivu hl. města Prahy. Dnes je uložen ve sbírce rukopisů (sign. 5874).
[05.01.21] In memoriam
Se zármutkem oznamujeme, že 18. prosince 2020 zemřel náš kolega pan Miroslav Moutvic.
[30.12.20] PF 2021
Pevné zdraví, hodně štěstí a radosti v novém roce přeje Archiv hl. m. Prahy.
[28.12.20] Provoz informační přepážky/podatelny Archivu hl. m. Prahy
Provozní doba informační přepážky/podatelny je až do odvolání zkrácena: Pondělí 8.00 - 13.00, Středa 13.00 - 18.00.
[22.12.20] Úprava úředních hodin Archivu hl. m. Prahy 23. 12. 2020
Podací místo/informační přepážka Archivu hl. m. Prahy budou 23. 12. 2020 veřejnosti přístupné od 8,00 do 13,00. Děkujeme za pochopení.
[30.11.20] Právě vyšlo:
Pražský sborník historický 47
[27.11.20] Praha roku 1820
Nová online výstava připravená převáženě z fondů Archivu hl. m. Prahy je věnovaná životu v Praze před 200 lety. Seriál příspěvků je průběžně doplňován.
[20.11.20] Právě vyšlo:
Historik Wácslaw Wladiwoj Tomek a české dějepisectví 19. století
video
Roman Pazderský
[30.10.20] Právě vyšlo:
Documenta Pragensia 38
Město a jeho hradby
další »