Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. podatelna: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tématické zařazení:

[07.11.19] Konference 2019
Na webu Archivu hl. m. Prahy byla zveřejněna fotogalerie z letošní již 38. konference.
[30.10.19] Nová akvizice
Divadlo Minor
[25.10.19] Heraldická zvířata očima dětí, svátek Diwali, setkání u lvů a orlů, dýňové hody
ZOO Praha, 26.–28. října 2019
Archiv hl. m. Prahy srdečně zve do ZOO Praha, která připravila atraktivní program pro malé i velké návštěvníky. Na přípravě programu věnovaného zvířecí symbolice v heraldice se podíleli heraldičtí specialisté našeho archivu.
[18.10.19] Informační schůzka pro školy o spisové službě
Vypsány nové termíny
[02.10.19] Nová publikace
Cechy v pražských městech od prvních zpráv ve 13. století až do jejich zrušení v roce 1860
Jiří Smrž
[02.09.19] Nově zpřístupněné fondy
Svaz československo-sovětského přátelství
Tištěné inventáře nově zpracovaných fondů pražských obvodních výborů SČSP jsou přístupné v badatelně archivu.
[02.09.19] Město se baví – od středověku do roku 1848
22.–23. října 2019, budova AV ČR, Národní 3, Praha 1
Program 38. výroční konference Archivu hl. m. Prahy a partnerských institucí.
[18.07.19] Nové objevy v Clam-Gallasově paláci
Archeologický výzkum probíhající v rámci rekonstrukce paláce přinesl nové poznatky o zaniklém hřbitově přiléhajícím k bývalému kostelu Panny Marie na Louži.
[16.07.19] Výstava Muzea hl.města Prahy
Chudá Praha: Lidé – místa – instituce (1781–1948)
Archiv hl. města Prahy poskytl fotografie a další historické materiály pro přípravu výstavy o fenoménu chudoby v hlavním městě.
[10.07.19] Omezení přístupnosti archivních fondů
Upozornění pro badatele a zájemce o studium o přístupnosti některých archivních fondů a sbírek před letní uzávěrou badatelny.
další »