Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. podatelna: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tématické zařazení:

[06.03.19] Výroční zpráva o činnosti za rok 2018
Archiv hl. m. Prahy vydává výroční zprávu o své činnosti za rok 2018.
[19.02.19] Digitalizovány sčítací archy do r. 1880
Na webu Archivu hl. m. Prahy byly zveřejněny digitální kopie všech dochovaných sčítacích archů pro Prahu a okolní obce z let 1869 a 1880. Archy jsou zpřístupněny v aplikaci Archivní katalog.
[12.02.19] Kontrola datového balíčku SIP
Zveřejněn byl nástroj pro kontrolu datových balíčků SIP.
[21.01.19] Město se baví – od středověku do roku 1848
Praha jako centrum kulturního života
Archiv hl m. Prahy zveřejnil Call for Papers pro letošní výroční konferenci. Konečný termín pro zasílání návrhů příspěvků je 15. 4. 2019.
[09.01.19] Nabídka školení pro původce v působnosti Archivu hlavního města Prahy
Spisová služba
nové termíny
[03.01.19] Vyšlo nové číslo v řadě Documenta Pragensia Supplementa
Radnice, rynek a tržiště
Místa setkávání, obchodu a reprezentace ve středověkých a raně novověkých městech
[02.01.19] Plán digitalizace archiválií na rok 2019
Pokračováno bude v digitalizaci archů cizích příslušníků starší řady konskripce, sčítání lidu apod.
[14.12.18] Srdečně Vás zveme na přednášku:
Tomáš Jelínek: Obecní dům a jeho role v kulturním životě Prahy mezi lety 1945 a 1994.
Obecní dům, 20. 12. 2018, 18:00
[14.12.18] Pravě vyšlo:
Kryštof Drnek: Nerealizovaná Praha
[06.12.18] Provoz badatelny v prosinci 2018
Badatelna Archivu hl. města Prahy bude ve dnech 24. 12. 2018 - 1. 1. 2019 pro veřejnost uzavřena. Žádáme badatele, aby tomu přizpůsobili své studijní a výzkumné aktivity plánované do konce letošního roku a děkujeme za pochopení.
další »