Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. podatelna: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tématické zařazení:

[01.08.17] Zřízení datových schránek pro školy a školská zařízení
Od července 2017 zřídí ministerstvo vnitra ve spolupráci s ministerstvem školství datové schránky orgánů veřejné moci pro školy a školská zařízení.
[26.07.17] Školení: INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO ŠKOLY
Konferenční sál Archivu hl. města Prahy, Archivní 6, Praha 4 (přízemí)
15. září 2017, 9:00 (22. září 2017, 9:00)
[19.07.17] Publikace: Documenta Pragensia Monographia, sv. 32
Fotografický ateliér H. Eckert v Praze(Miroslava Přikrylová)
Obrazový katalog fotografií uložených v Archivu hl.m. Prahy
[19.07.17] Vydána novela národního standardu pro elektronické systémy spisové služby
Dne 4. července 2017 nabyl účinnosti nový národní standard pro elektronické systémy spisové služby.
[22.06.17] Výstava:DNA:Divine Nature Awakes
Clam-Gallasův palác, Husova 20, Praha 1
výstava do 9. července
(Otevírací doba je denně 10-19 hod ) foto
[21.06.17] Letní provoz studovny
Upozorňujeme badatele a návštěvníky archivu, že ve dnech 31.7. – 25.8. 2017 bude studovna uzavřena. Děkujeme za pochopení.
[20.06.17] INFORMAČNÍ SYSTÉM DATOVÝCH SCHRÁNEK (ISDS), ŠKOLY A SPISOVÁ SLUŽBA (SSL)
Informační systém datových schránek a školy po 1.7. 2017
ISDS a školy po 1.7. 2017
[08.06.17] Výběrové řízení na obsazení pracovního místa
archivář / archivářka – specialista / specialistka digitálního archivu
Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 26. června 2017.
[17.05.17] PRAGUE NOW!
výstava potrvá do 18. června a je otevřena denně, 10-18 hod. Clam-Gallasův palác
Přehlídka výtvarného umění, designu a architektury
TK PRAGUE NOW!
[17.05.17] Upozornění pro badatele – omezení výpůjček
MHMP I, Prezidium rady a magistrátu hlavního města Prahy
Z důvodu revize a dokončení katalogizačních prací budou písemnosti archivního fondu MHMP I, Prezidium rady a magistrátu hl. m. Prahy v termínu od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017...
další »