Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. podatelna: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tématické zařazení:

[04.01.18] Nové akvizice
Dosud neznámé autentické svědectví z bojů o Masarykovo nádraží během Pražského povstání v květnu 1945
Archivu se podařilo po více než sedmdesáti letech objevit a získat souhlas k volnému publikování...
[04.01.18] Nové akvizice
Památník Brabcovy restaurace U Pinkasů z let 1929–1937
Archivu se podařilo získat v aukční nabídce památník Brabcovy restaurace U Pinkasů...
[30.11.17] Upozornění pro badatele - Provoz badatelny na konci roku 2017
Badatelna (studovna) Archivu hlavního města Prahy bude ve dnech 27. prosince 2017 až 1. ledna 2018 pro veřejnost uzavřena.
Žádáme badatele, aby tomu přizpůsobili své studijní a výzkumné aktivity plánované do konce letošního roku a děkujeme za pochopení.
[15.11.17] Archivní katalog mimo provoz
Upozorňujeme badatele, že od pondělí 27. 11. do 7. 12. 2017, nebude z technických důvodů v provozu Archivní katalog. V tomto termínu nebude možné využívat prohlížení digitálních kopií, ani elektronických pomůcek. Pro objednávání materiálů do studovny můžete využít archivní pomůcky v pdf formátu, popř. papírových pomůcek ve studovně. Za způsobené potíže se omlouváme.
[20.10.17] Výstava - Ateliér H. ECKERT
Historické fotografie ze sbírky Archivu hl. města Prahy
Clam-Gallasův palác, Husova 20, Praha 1 (31. 10. 2017 – 10. 12. 2017) Tisková zpráva Pozvánka
[17.10.17] Konference 2017 Město a jeho hradby Fotogalerie
[27.09.17] Mezinárodní konference „Stadt und Reformation“
6. –8. 11. 2017, Norimberk

Archiv hl. města Prahy se podílí na organizaci mezinárodní konference, která se uskuteční v rámci evropského projektu „Krakov – Norimberk – Praha“ .
[26.09.17] Vydány novely archivního zákona
Dne 1. července a 1. srpna 2017 nabyly účinnosti zákony, které přizpůsobily zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, novým právním předpisům (tzv. přestupkovému zákonu a zákonu o kybernetické bezpečnosti).
[28.08.17] Školení: Přidán nový termín!
INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO ŠKOLY

Konferenční sál Archivu hl. města Prahy, Archivní 6, Praha 4
15. září 2017, 9:00 ((22. září 2017, 9:00),
(6. října 2017, 9:00)
[01.08.17] Zřízení datových schránek pro školy a školská zařízení
Od července 2017 zřídí ministerstvo vnitra ve spolupráci s ministerstvem školství datové schránky orgánů veřejné moci pro školy a školská zařízení.
další »