Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tématické zařazení:

[12.04.21] Provoz badatelny Archivu hl. m. Prahy od 19. 4. 2021
Badatelna Archivu hl. města Prahy je s účinností od pondělí 19. 4. 2021 otevřena pro veřejnost v Po a St od 9:00 do 16:00 za uvedených podmínek.
[18.03.21] Informace pro badatele/žadatele
Nově převzaté matriky zpřístupněny ke studiu
Došlo k základnímu zpracování nového přírůstku matričních knih, které byly v roce 2020 převzaty z Odboru matrik Úřadu městské části Praha 1.
[19.02.21] Průkopník kinematografie Jan Kříženecký
Archiv hl. m. Prahy spolupracoval na přípravě pořadu České televize věnovaném J. Kříženeckému, který působil jako fotograf ve službách města. Jeho snímky z tohoto období (1905-1915) jsou součástí sbírky AMP.
[17.02.21] Badatelna Archivu hl. m. Prahy uzavřena
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je badatelna Archivu hlavního města Prahy do odvolání uzavřena.
[01.02.21] Plán digitalizace archiválií na rok 2021
Pokračováno bude v digitalizaci matrik, archů cizích příslušníků starší řady konskripce, sčítání lidu apod.
[01.02.21] Historie starých Holešovic
V pořadu ČT Z metropole (747 díl - Love story Zátory) byl představen rukopis o historii starých Holešovic, sepsaný A. Bukovským v roce 1934 a věnovaný autorem Archivu hl. města Prahy. Dnes je uložen ve sbírce rukopisů (sign. 5874).
[01.02.21] Praha roku 1820
Domy pana Bretfelda
Ve 12. díle seriálu Vás zveme na procházku po Hradčanech a Malé Straně ve stopách advokáta a sběratele Josefa, svobodného pána Bretfelda z Kronenburgu.
[01.02.21] Provoz informační přepážky/podatelny Archivu hl. m. Prahy
Provozní doba informační přepážky/podatelny je od 17.2 . 2021 do odvolání stanovena: Pondělí a středa: 8.00-18.00.
[05.01.21] In memoriam
Se zármutkem oznamujeme, že 18. prosince 2020 zemřel náš kolega pan Miroslav Moutvic.
[30.12.20] PF 2021
Pevné zdraví, hodně štěstí a radosti v novém roce přeje Archiv hl. m. Prahy.
další »