Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. podatelna: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tématické zařazení:

[19.02.20] Uzavření sbírky rukopisů
Z důvodu mimořádné revize sbírky rukopisů je do 6.3. 2020 pozastaveno předkládání rukopisů do studovny. Děkujeme za pochopení.
[05.02.20] Mgr. Vojtěch Šustek, PhD. na téma Lidice
Náš kolega byl 29. 1. 2019 hostem publicistického kanálu DVTV . Rozhovor byl věnovaný lidické tragédii a nově zveřejněným pramenům.
[29.01.20] Nově zpracované fondy
Velkostatek Dolní Počernice 1706-1923 (1936)
Archiv hl. m. Prahy zpřístupnil badatelům nově zpracovaný fond Velkostatek Dolní Počernice.
[15.01.20] Plán digitalizace archiválií na rok 2019
Pokračováno bude v digitalizaci archů cizích příslušníků starší řady konskripce, sčítání lidu apod.
[07.01.20] Města dobývaná, dobytá a okupovaná
Kontexty a důsledky neúspěšné obrany měst od středověku do 20. století
AHMP zveřejnil Call for Papers pro konferenci 2020. Nabídky referátů zasílejte do 15. 4. 2020.
[02.01.20] Právě vyšlo:
Pražský sborník historický XLVI
[17.12.19] Digitalizace Hergetova plánu Prahy
Archiv hl. m. Prahy digitalizoval ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Praze tzv. Hergetův plán Prahy z r. 1791. Kopie bude zpřístupněna v r. 2020.
[16.12.19] PF 2020
Krásné vánoční svátky a hodně štěstí v novém roce přejí archiváři hlavního města Prahy.
[12.12.19] Nejstarší fotografie Prahy 1850–1870
K vydání nové publikace věnované Praze spojily síly kurátorky fotografických sbírek tří institucí, uchovávajících výjimečné kolekce pražských historických fotografií, mezi nimi též naše kolegyně Mgr. Miroslava Přikrylová.
[11.12.19] Nové číslo v řadě Documenta Pragensia
Historiografie s městem spojená. Historiografie o městech a historiografie ve městech
Prodej bude zahájen po 1. 1. 2020.
další »