Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. podatelna: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

O nás
tel.: 236 004 017 e-mail: posta@praha.eu

Archiv hl. města Prahy se řadí k nejstarším archivním institucím v České republice. Již déle než sto padesát let pečuje o písemnosti, které podávají svědectví o minulosti hlavního města od středověkých počátků městského života až po práh současnosti. Organizačně je začleněn do Magistrátu hl. města Prahy a dohlíží na vyřazování písemností orgánů Hlavního města Prahy, úřadů městských částí a organizací, jimi zřizovaných. V současné době zahrnují fondy a sbírky Archivu hl. města Prahy více než 430 000 evidenčních jednotek v celkovém rozsahu přibližně 22 000 běžných metrů.

Poslání archivu

Úkolem archivu je shromažďovat, uchovávat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat archiválie za účelem jejich dalšího využití.
více ...

Historie

Stručná historie archivu od jeho založení po současnost, doplněná galerií ředitelů archivu.
více ...

Kde nás najdete

Archiv hl. města Prahy sídlí v archivním areále v Praze 4 - Chodovci, kde se nachází studovna pro veřejnost. Druhým pracovištěm archivu je historicky cenný Clam-Gallasův palác v Praze 1, kde se konají výstavy a konference. Správní archiv evidence obyvatel hl. města Prahy sídlí v Praze 10.
více ...

Kulturní akce v Clam-Gallasově paláci

Kalendář akcí pořádaných Archivem hl. města Prahy, Hlavním městem Prahou i dalšími subjekty v Clam-Gallasově paláci na Starém Městě v Praze 1.
více ...

Legislativa

Texty právních norem z oblasti archivnictví a spisové služby a souvisejících právních předpisů.
více ...

Kontakty

Organizační struktura a kontakty jednotlivých pracovníků Archivu hl. města Prahy.
více ...