Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. podatelna: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Partnerské instituce
 
tel.: 236 004 017 e-mail: posta@praha.eu

 

 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska
ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń
www.ksiaznica.torun.pl

Archiv hl. města Prahy a Vojvodská veřejná knihovna - Kopernikova knihovna v Toruni spolu navázaly spolupráci ve vědeckovýzkumné, kulturní a popularizační oblasti. Spolupráce je zaměřena především na vzájemnou výměnu publikací vlastní produkce a další odborné literatury s historicky městskou tématikou. Archiv a Knihovna současně spolupracují při výměně dat a informací z vlastních fondů a sbírek a při propagaci své činnosti v zahraničí. Podle aktuálních podmínek bude tato spolupráce rozšířena také na pořádání společných přednáškových a konferenčních akcí, prezentujících odbornou činnost obou institucí.

   
 

Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Geschichtswissenschaften
Unter den Linden 6, 10099 Berlin
www.geschichte.hu-berlin.de

Stadtarchiv Nürnberg
Marientorgraben 8, 90402 Nürnberg
www.stadtarchiv.nuernberg.de

Archiv hl. města Prahy uspořádal ve spolupráci s Městským archivem v Norimberku a Katedrou dějin střední a východní Evropy při Institutu historických věd Humboldtovy univerzity v Berlíně ve dnech 7. - 8. října 2008 vědeckou konferenci nazvanou Ztracená blízkost; Praha - Norimberk v proměnách století. Jednání se soustředilo na problematiku vzájemné komunikace obou měst ve středověku a raného novověku a komparaci vývoje Prahy a Norimberku v období od 18. do 20. století. Příspěvky budou otištěny v konferenčním sborníku Documenta Pragensia.

   
 

Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf, Institut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa
Universitätsstr. 14, 0225 Düsseldorf
www.phil-fak.uni-duesseldorf.de

Za účasti Institutu pro kulturu a dějiny Němců ve východní Evropě při Univerzitě Heinricha Heineho v Düsseldorfu a Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy uspořádal Archiv hl. města Prahy ve dnech 11. - 2. října 2005 vědeckou konferenci Evropská velkoměsta za druhé světové války. Příspěvky, zaměřené na každodenní život v okupované Praze v letech 1939 - 1945 a dalších evropských metropolích, byly publikovány ve sborníku Documenta Pragensia XXVI.

 

ZAHRANIČNÍ INSTITUCE ZASÍLAJÍCÍ PUBLIKACE ARCHIVU HL. MĚSTA PRAHY
ARCHIWUM PAŃSTWOWE W KRAKOWIE
ul. Sienna 16, Kraków
www.archiwum.krakow.pl
COLLEGIUM CAROLINUM
Hochstrasse 8, München
www.collegium-carolinum.de
HERDER - INSTITUT e. V. BIBLIOTHEK
Gisonenweg 5-7, Marburg
www.herder-institut.de
HERZOG AUGUST BIBLIOTHEK
Lessingplatz 1, Wolfenbüttel
www.hab.de
INSTITUT FÜR REALIENKUNDE DES MITTELALTERS UND DER FRÜHEN NEUZEIT
Körnermarkt 13, Krems an der Donau
www.imareal.oeaw.ac.at
INSTYTUT ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Al. Solidarności 105, Warszawa
www.iaepan.edu.pl
INSTYTUT HISTORII POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Rynek Starego Miasta 29/31, Warszawa
www.ihpan.edu.pl
INSTYTUT HISTORII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Św. Marcin 78, Poznań
https://wydzial.historyczny.amu.edu.pl/
LANDESARCHIV BERLIN
Eichborndamm 115-121, Berlin
www.landesarchiv-berlin.de
MUZEUM NARODOWE W GDAŃSKU
ul. Toruńska 1, Gdańsk
http://www.mng.gda.pl/
STADTARCHIV NÜRNBERG
Marientorgraben 8, Nürnberg
www.stadtarchiv.nuernberg.de
LANDESHAUPT- UND UNIVERSITÄTSSTADT MAINZ - STADTBIBLIOTHEK
Rheinallee 3 B, Mainz
www.bibliothek.mainz.de

UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT HISTORII

Bankowa 11, Katowice
http://www.historia.us.edu.pl/

WIENER STADT- UND LANDESARCHIV
Rathaus, Wien
www.wien.gv.at/kultur/archiv/
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
Mestni trg 27, Ljubljana
www.zal-lj.si