Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. podatelna: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Soutežní ocenění našich restaurátorek
tel.: 236 004 017 e-mail: ahmp@praha.eu

Čtvrtá archivní knihvazačská soutežní přehlídka (2015)

Naše resturátorka Kateřina Suchánková obsadila v kategorii pracovníků archivů a knihoven
1. místo za řemeslné zpracování knižní vazby
a zároveň 1. místo za uměleckou knižní vazbu

Další naše restaurátorka Eva Tothová obdržela čestné uznání za uměleckou knižní vazbu.

Naše restaurátorka Helena Klinderová jako člen odborné poroty zpracovala tuto knihu mimo soutěž.

odkaz na stránky pořadatele souteže