Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. podatelna: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Documenta Pragensia (starší ročníky v pdf ke stažení)

tel.: 236 004 943 e-mail: dp.redakce@praha.eu

Documenta Pragensia XIX
Národnostní skupiny, menšiny a cizinci ve městech. Praha – město zpráv a zpravodajství

Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2001

pdf ke stažení

Documenta Pragensia XVIII
Od středověkých bratrstev k moderním spolkům

Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2000

pdf ke staženíDocumenta Pragensia XVII
Nové Město pražské ve 14.–20. století
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 1998

pdf ke staženíDocumenta Pragensia XVI
Ponížení a odstrčení. Města versus katastrofy
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 1998

pdf ke staženíDocumenta Pragensia XV
Sborník materiálií Archivu hl. m. Prahy
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 1997

pdf ke staženíDocumenta Pragensia XIV
Mezi liberalismem a totalitou. Komunální politika ve středoevropských zemích 1848–1948
Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 1997

pdf ke staženíDocumenta Pragensia XIII
Žena v dějinách Prahy

Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 1996

pdf ke staženíDocumenta Pragensia XII
Pražské slavnosti a velké výstavy
Praha | Archiv hl. města Prahy | 1995

pdf ke staženíDocumenta Pragensia XI
Škola a město
Praha | Karolinum | 1993

pdf ke staženíDocumenta Pragensia X/1
Výroba knih a knižní obchod v Praze od středověku do roku 1914
Praha | Archiv hl. města Prahy | 1990

pdf ke staženíDocumenta Pragensia X/2
Výroba knih a knižní obchod v Praze od středověku do roku 1914
Praha | Archiv hl. města Prahy | 1990

pdf ke staženíDocumenta Pragensia IX/1
Šlechta a církev v Praze od doby předhusitské do roku 1848
Praha | Archiv hl. města Prahy | 1991

pdf ke staženíDocumenta Pragensia IX/2
Šlechta a církev v Praze od doby předhusitské do roku 1848
Praha | Archiv hl. města Prahy | 1991

pdf ke staženíDocumenta Pragensia VIII
Sborník materiálií Archivu hl. m. Prahy
Praha | Archiv hl. města Prahy | 1988

pdf ke staženíDocumenta Pragensia VII/1
Zdravotní poměry, zdravotní péče, hygiena městského prostředí a populační proměny v Praze
od 13. do 19. století

Praha | Archiv hl. města Prahy | 1987

pdf ke staženíDocumenta Pragensia VII/2
Zdravotní poměry, zdravotní péče, hygiena městského prostředí a populační proměny v Praze
od 13. do 19. století

Praha | Archiv hl. města Prahy | 1987

pdf ke staženíDocumenta Pragensia VI/1
Praha – město ve válkách a revolucích
Praha | Archiv hl. města Prahy | 1986

pdf ke staženíDocumenta Pragensia VI/2
Praha – město ve válkách a revolucích
Praha | Archiv hl. města Prahy | 1986

pdf ke staženíDocumenta Pragensia V/1
Vývoj Prahy v moderní velkoměsto v období 1784–1984
Praha | Archiv hl. města Prahy | 1985

pdf ke staženíDocumenta Pragensia V/2
Sborník materiálií z Archivu hl. m. Prahy – vydáno k životnímu jubileu PhDr. Františka Holce
Praha | Archiv hl. města Prahy | 1985

pdf ke staženíDocumenta Pragensia IV
Vydáno k 200. výročí spojení čtyř pražských měst v hlavní město Prahu
Praha | Archiv hl. města Prahy | 1984

pdf ke staženíDocumenta Pragensia III
Sborník materiálových příspěvků
Vydáno na počest 100. výročí otevření národního divadla

Praha | Archiv hl. města Prahy | 1983

pdf ke staženíDocumenta Pragensia II
Sborník materiálových příspěvků, 1981
Vydáno k 60. výročí vzniku KSČ
Praha | Archiv hl. města Prahy | 1981

pdf ke staženíDocumenta Pragensia I
Sborník materiálových příspěvků
Praha | Archiv hl. města Prahy | 1980

pdf ke stažení