Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Documenta Pragensia Monographia
tel.: 236 004 039 e-mail: Barbora.Lastovkova@praha.eu

REDAKCE

Redakce:
doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.
šéfredaktor
Mgr. Barbora Lašťovková výkonná redaktorka