Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Konference 2020

tel.: 236 004 020 e-mail:Marketa.Ruckova@praha.eu

konference 2020

Města dobývaná, dobytá a okupovaná

Kontexty a důsledky neúspěšné obrany měst od středověku do 20. století

39. mezinárodní konference Archivu hlavního města Prahy pořádaná ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd České republiky, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy, Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

6.-7. října 2020, Praha

 

pdf  Call for papers

pdf  Program konference sestavený ze všech přijatých referátů

pdf  Abstrakty

 

Konference se uskuteční pouze v jednodenním formátu dne 6. října 2020 ve vile Lanna, V Sadech 1, Praha 6.
pdf  Aktuální program konference (stav 5. 10. 2020)

 

fotogalerie

 

Kontakt:
PhDr. Markéta Růčková, Ph.D.
Archiv hl. města Prahy
Archivní 6
CZ-149 00 Praha 4
Tel.: 00420-236004020
E-mail: Marketa.Ruckova@praha.eu