Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

Městská správa před rokem 1784

 

Městská správa před rokem 1784

 

 

O původci

viz Vývoj pražské samosprávy - část I-A-D

 

Přesahy do jiných fondů a sbírek

Písemnosti vztahující se k městské správě v období před vznikem společného úřadu čtyř spojených pražských měst jsou součástí Sbírky listin (privilegia udělená pražským městům, cechovní privilegia, zbytky registratur pražských měst z období před rokem 1784 aj.) a Sbírky rukopisů (především městské knihy). Další relevantní materiály obsahují také Sfragistická sbírka, Sbírka typářů a cechovní fondy.