Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

Městské sociální ústavy 1781–1945

 

Městské sociální ústavy 1781–1945

Oddělení fondů městské správy do roku 1945

 

 

O původci

viz Vývoj pražské samosprávy - část II.F, kapitoly 1–2.

 

Popis fondů

Skupina 11 fondů vzešlých z činnosti sociálních ústavů a zařízení v hlavním městě Praze a v obcích k Praze připojených. Spisovny ústavů v různém stupni dochovanosti. Některé fondy byly původně součástí větších celků (Chorobinec na Karlově, Chudobinec sv. Bartoloměje, Sociální ústavy hl. města Prahy – Masarykovy domovy) a dodatečně vyčleněny.

 

Jednotlivé fondy

Chorobinec na Karlově (1759) 1789–1929. Organizace a činnost ústavu pro nevyléčitelně nemocné osoby, cenné osobní spisy chovanců. Spisy, úřední i pomocné knihy. Částečně uspořádáno, dílčí inventář.

 

Dětský chorobinec hlavního města Prahy 1924–1929. Drobný fond. Spisy (1 karton), 2 knihy. Uspořádáno, inventář.

 

Léčebna venericky chorých Praha (Kurhaus) 1808–1840. Spisy, úřední knihy.

 

Chudobinec hlavního města Prahy na Novém Městě (sv. Bartoloměje) (1845) 1860–1929; Chudobinec hlavního města Prahy na Vyšehradě (sv. Vojtěcha) 1879–1929; Městský chudobinec Bubeneč 1924–1929, Městský chudobinec Smíchov 1922–1929, Městský chudobinec a chorobinec Královské Vinohrady 1923–1929. Provoz ústavů, stavební úpravy budov, zaopatření chovanců, činnost personálu. Spisy, úřední i pomocné knihy. Uspořádáno, skupinový inventář. Úřední knihy též ve Sbírce rukopisů.

 

Sociální ústavy hlavního města Prahy v Krči (Masarykovy domovy) 1928–1951 (1959). Péče o chovance bývalých městských sociálních institucí (starobince, chorobince, chudobince, dětské ozdravovny). Organizace a provoz, přeměna na německý vojenský lazaret v období německé okupace a Thomayerovu nemocnici po roce 1945. Spisy, knihy.

 

Dětská opatrovna na Hrádku 1836–1886; Malostranská dětská opatrovna 1876–1877. Torza spisů a knih, knihy též ve Sbírce rukopisů.

 

Přesahy do jiných sbírek a fondů

AMP, Sbírka rukopisů.

AMP, MHMP I., Vrchní ředitelství úřadu chudinského.

AMP, MHMP I., Ústřední sociální úřad hl. města Prahy.

 

Přístupnost

Uspořádané fondy s inventářem jsou přístupné.