Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

Národní garda Praha 1848–1851

 

Národní garda Praha 1848–1851

Oddělení fondů městské správy do roku 1945

 

 

O původci

Spisy vzešlé z činnosti měšťanského ozbrojeného sboru. Národní garda Praha byla politicky podřízena vrchnímu velitelství národní gardy a administrativně správní radě a sboru obecních starších. Agenda byla vedena samostatně s výpomocí pracovníků magistrátu (např. pokladníka).

 

Popis fondu

Převážnou část fondu tvoří přijatá korespondence od nadřízených orgánů (velitelství národní gardy, místodržitelství, zemské prezidium, správní rada), dopisy od vedení národních gard v městských částech Prahy a v ostatních městech. Také jsou zde uloženy účetní spisy pokladny pražské Národní gardy.

 

Členění fondu

Spisy, podací protokol.

 

Přesahy do jiných sbírek a fondů

AMP, MHMP I., Prezidium rady a magistrátu (korespondence).

Národní archiv, Národní gardy 1848–1951

 

Přístupnost

Fond je neuspořádaný a veřejnosti nepřístupný.