CS EN Facebook
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

Sbírka rukopisů 1310–1994

 

Sbírka rukopisů 1310–1994

Oddělení historických sbírek a depozit

 

 

MĚSTSKÉ KNIHY V OBDOBÍ 1784–1848

 

1. SPOJENÁ MĚSTA PRAŽSKÁ – HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

I. Knihy městské správy

A. Knihy městského zákonodárství

Knihy privilegií a statutů, knihy dekretů, patentů, normálií, nařízení, reskriptů.

B. Knihy městské správy v užším slova smyslu

Protokoly městské rady jsou uloženy ve fondu Magistrát hl. města Prahy I.

Seznamy úředníků, knihy přísah, knihy konceptů, instrukce a předpisy, knihy živnostenských záležitostí, knihy zdravotnické péče, knihy zádušní správy.

C. Knihy městského hospodářství

a) Berní a daňové knihy

Daně a dávky, repartice, kontribuční subrepartice, kontribuční knihy, účetní knihy berního úřadu, knihy osobních daní, knihy stavovských daní, knihy činžovních daní, knihy výdělkových daní, deníky hlavní berní pokladny, deníky pohřebních poplatků, repartice nádražních poplatků.

b) Katastry a popisy hranic

Popis hranic města Prahy.

c) Knihy na obecní majetek

Právní smlouvy, seznamy obecního majetku, zápisy pozemků emfyteutických, knihy smluv na mlýny.

d) Knihy účetní a finanční

Knihy příjmů a vydání, rozpočet, účty důchodů pražských, deníky hlavní pokladny, deníky kriminální pokladny, kontovní knihy obecní pokladny, knihy depozitní, knihy školních fondů, účetní knihy chudobince, chorobince a ústavu chudých, knihy fondu obročnického, fondu sirotčího, knihy sirotčince, opatroven, policejního fondu, knihy činží z obecních domů, knihy účtů na různé opravy, materiál atd.

 

II. Knihy městského soudu

A. Knihy soudnictví sporného a trestního

Protokoly trestního senátu pražského magistrátu, protokol státních zločinů a kniha zatykačů na zběhy.

B. Knihy soudnictví nesporného

Knihy měšťanských práv, knihy plnoletostí, svatebních smluv, vysvědčení, trhových smluv, přípovědí, obligací, kvitancí, odhadů, závazků, cesí, porovnání, testamentů, inventářů, sirotčí.

 

III. Knihy jiných městských orgánů

Knihy donucovací pracovny

 

2. ŽIDOVSKÉ MĚSTO

A. Knihy židovské bílé (libri Judeorum)

Knihy vedlo Staré Město pražské pro židy, usedlé uvnitř městských hradeb. Obsahují zápisy věcí nesporných, v nichž mají převahu obligace.

B. Knihy hospodářské

Knihy dekretů domestikální pokladny židovské, protokoly stabilního katastru, inventář veřejných budov.

C. Knihy sporného i nesporného soudnictví

Knihy nálezů, majitelů domů, knihy trhů, přípovědí, obligací, kvitancí, cesí, testamentů, inventářů, listin o židovských dluzích.

D. Knihy popisní

Knihy neofytů, seznamy kramářů a zemřelých židů.

 

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2022 Konference Online výstavy Velká Praha Staroměstská poprava (muzeumprahy.cz)
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny