CS EN Facebook
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

Sbírka rukopisů 1310–1994

 

Sbírka rukopisů 1310–1994

Oddělení historických sbírek a depozit

 

 

MĚSTSKÉ KNIHY V OBDOBÍ 1848–1921

 

1. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

I. Knihy městské správy

A. Knihy městského zákonodárství

Normálie, dekrety.

B. Knihy městské správy v užším slova smyslu

Protokoly o schůzích samosprávných sborů (obecních starších, městské rady, magistrátního senátu) jsou uloženy ve fondu Magistrát hl. města Prahy I.

Seznamy funkcionářů a úředníků, knihy přísah, instrukce a předpisy, knihy měšťanů, knihy živnostenských záležitostí, knihy zdravotnické péče.

C. Knihy městského hospodářství

a) Knihy daňové

b) Katastr a vyvazování pozemků

c) Knihy účetní

Rozpočty a závěrečné účty, inventáře, účet pražských důchodů, kontovní knihy, depozitní knihy, knihy fondu školního, obročnického a sirotčího, knihy chudobince, ústavu chudých, chorobince, sirotčince a opatrovny.

II. Knihy jiných městských orgánů

Protokoly o schůzích správních rad obecních podniků a ústavů.

 

2. PŘIPOJENÉ OBCE

Úřední knihy a spisy jsou zpravidla uloženy v archivech jednotlivých obcí připojených k Praze v letech 1883–1922. Ve sbírce rukopisů jsou uloženy pouze ojediněle pamětní a gruntovní knihy (pro obce Bohnice, Karlín, Košíře a Libeň)

 

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2022 Konference Online výstavy Velká Praha Staroměstská poprava (muzeumprahy.cz)
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny