Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Projekty
 
tel.: 236 004 017 e-mail: posta@praha.eu

 

  • Projekt hromadné digitalizace Ad fontes
    Projekt komplexní digitální ochrany, záchrany a obecného zpřístupnění nejvzácnějších historických dokumentů hlavního města Prahy.
    Záchrana a trvalé uchování historicky nejvýznamnějších, památkově nejcennějších a fyzicky nejvíce ohrožených archiválií ze sbírek a fondů Archivu hlavního města Prahy, významných pro národní i evropské dějiny, cestou vytvoření všestranně využitelných digitálních kopií z originálů těchto archiválií.