Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Přednášky pro veřejnost
tel.: 236 004 017 e-mail: posta@praha.eu

 

Vážení návštěvníci,
dovolujeme si Vám představit nový cyklus přednášek pro veřejnost, který bude zahájen 24. května přednáškou emeritního ředitele doc. Václava Ledvinky "Ze Staroměstské radnice na Jižní Město". Přednáška doc. Ledvinky se nezaměří pouze na historii pražského městského archivu od jeho vzniku až do současnosti, ale bude také spojena s virtuální procházkou po objektech, v nichž archiv sídlil.
Srdečně zveme kolegy i širokou veřejnost.

 


Ze Staroměstské radnice na Jižní Město
Cesta pražského městského archivu od vzniku do současnosti
přednáší doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.
24. května 2018, 17:00
konferenční sál Archivu hl. města Prahy (Archivní 6, Praha 4,)
vstup volný (bezbariérový přístup)
  pozvánka (PDF, 565 kB)