Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Spisová služba a skartační řízení pro městské části hl. města Prahy

tel.: 236 004 039

e-mail: Marek.Lastovka@praha.eu

 

Městské části hl. města Prahy patří podle § 3 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, mezi veřejnoprávní původce s povinností uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií.

Podrobnosti uchovávání dokumentů, výkonu spisové služby a výběru archiválií ve skartačním řízení upravují základní předpisy viz Legislativa.

 

Metodické návody a stanoviska

Vzorový spisový a skartační plán pro obce s rozšířenou působností
(9. 10. 2019)

Metodický návod pro kontrolu výkonu spisové služby vedené prostřednictvím elektronického systému spisové služby u veřejnoprávních původců
(25. 9. 2018)

Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků. Povinnosti obcí v oblasti výkonu spisové služby a archivnictví
(1. 1. 2013)

Datové schránky a činnost správních orgánů
(31. 10. 2012)

Stanovisko k užívání časového razítka v souvislosti s odesíláním a ukládáním dokumentů v digitální podobě
(6. 4. 2010)

 

Užitečné odkazy

Spisová služba v otázkách a odpovědích

Informační list pro otázky elektronické spisové služby a dokumentů v digitální podobě

Kontrola datového balíčku SIP

Validátor PDF/A