Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. podatelna: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Spisová služba a skartační řízení pro školy a městské organizace
 
tel.: 236 004 062 e-mail: Jan.Schwaller@praha.eu

 

Základní postupy pro správné vedení spisové služby původců v dikci Archivu hlavního města Prahy, oddělení fondů městských podniků, institucí a fyzických osob.

Informační systém datových schránek a školy po 1.7. 2017

Registr smluv a ISDS

Nejčastější problémy při vedení spisové služby

Upozornění pro původce

Spisová služba ve školství v souvislosti s GDPR

Stručný návod na zabezpečení procesů souvisejících s GDPR (MŠMT)

 

Spisová služba ve školství – Jak naložit s listinnými a digitálními dokumenty

PhDr. Irena Hajzlerová 

Vydavatelství: PARIS, 9/2017, 1. vydání