Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print
Badatelna
tel.: 236 004 012 e-mail: badatelna@praha.eu

 

Úvod, registrace

Badatelnu Archivu hlavního města Prahy může využívat každý registrovaný zájemce, jenž dbá pokynů badatelského řádu. Registrace probíhá při první návštěvě vyplněním badatelské listu a doložením totožnosti občanským průkazem (popř. cestovním pasem).

 

Vyhledávání, objednávání předem

Před první návštěvou archivu doporučujeme vyhledat informace o hledaných archiváliích v elektronických informačních zdrojích. Uložení archiválií v rámci České republiky lze ověřit v databázi Archivní fondy a sbírky v ČR. Pro vyhledávání ve fondech uložených v Archivu hl. města Prahy využijte aplikaci Archivní katalog.

Nahlížet lze především do zpracovaných fondů (Soupis zpracovaných fondů a pomůcek), ve kterých se badatel orientuje prostřednictvím archivních pomůcek – inventářů, katalogů a soupisů. Ty jsou soustředěny v aplikaci Archivní katalog s možností fulltextového vyhledávání, jehož součástí jsou i zveřejněné digitální kopie. Jakmile máte vybrány archiválie, které chcete předložit ke studiu, stačí vyplnit formulář žádanky a zaslat jej na emailovou adresu badatelny.

Zde je k dispozici formulář žádosti o předložení archiválií ikona Word společně se vzoremIkona PDF, jak jej vyplnit.

V případě, že si nejste jisti jak žádanku správně vyplnit, využijte Archivního katalogu, kde jsou inventární jednotky opatřeny trvalým odkazem, tzv. „permalinkem“. Je umístěn v pravém horním roku karty archiválie, pod symbolem dvou článků řetězu (viz obrázek). Vygenerovanou adresu stačí zkopírovat a vložit do zprávy. Objednávku následně vystavíme dle těchto údajů.

Za dodržení jistých podmínek (viz přístupnost fondů) lze studovat též některé materiály z nezpracovaných fondů.

K prezenčnímu studiu lze předložit též publikace, periodika a noviny z archivní knihovny. Výpůjčky probíhají ve stejném režimu, pro vyhledávání v knihovních fondech však využijte aplikaci Knihovní katalog.

O zpracování žádosti a případném vyřízení objednávky budete informováni prostřednictvím elektronické pošty. S návštěvou badatelny, prosím, vyčkejte až do zaslání vyrozumění. Studium archiválií v badatelně Archivu hl. města Prahy je pouze prezenční. Před návštěvou badatelny není nutná rezervace místa.

Maximálně lze objednat na 1 návštěvní den:
5 knih, kartonů, či spisového materiálu. Množství ostatních archiválií (listiny, mapy, plány apod.) je posuzováno individuálně. Materiály jsou následně v badatelně k dispozici třetí pracovní den po dni podání objednávky.

Objednávky z uspořádaných fondů jsou pak vyřizovány následovně:
objednávky z pondělí jsou k dispozici ve čtvrtek stejného týdne
objednávky z úterý jsou k dispozici v pátek stejného týdne
objednávky ze středy jsou k dispozici v pondělí následujícího týdne
objednávky z čtvrtka jsou k dispozici v úterý následujícího týdne
objednávky z pátku jsou k dispozici ve středu následujícího týdne

Objednávkám s nedostatečným množstvím uvedených údajů nebo nezaslaným včas nemůže být vyhověno. V případě nejasností nebo potřeby konzultace nás kontaktujte na e-mailu badatelna@praha.eu  nebo telefonním čísle 236 004 012.

Před první návštěvou badatelny

Před vstupem do prostor badatelny si svrchní oděv a zavazadla (včetně pouzdra na notebook) odložíte do uzamykatelných skříní v šatně archivu. Nezapomeňte si při své první návštěvě vzít s sebou občanský průkaz nebo pas pro potřeby vyplnění badatelského listu. Po zapsání do knihy návštěv a registraci Vám bude zapůjčen ke studiu předem objednaný archivní materiál (viz výše), nebo Vám budou předloženy archivní pomůcky pro zadání objednávky. Vaše požadavky na předložení archiválií můžete v badatelně zaznamenat na formulář „Žádost o předložení archiválií“, kam uvedete své jméno, datum návštěvy, název archivního fondu, inventární číslo, případně signaturu, druh archiválie (kniha, mapa, spisový materiál apod.), číslo kartonu, a odevzdáte ji obsluze badatelny. Po předání žádanky se s Vámi pracovník badatelny dohodne na termínu předložení archivního materiálu. Při posuzování množství archiválií požadovaných v rámci jedné objednávky zohledňujeme jeho fyzický stav, rozměry a kapacitu prostor v badatelně (kapacita a vybavení v badatelně). V rámci jedné objednávky připravíme nejvýše 5 knih či kartonů nebo jednotlivých spisů. Množství ostatních archiválií (listiny, mapy, plány apod.) je posuzováno individuálně. Jsou-li již k dispozici distribuční (mikrofilmové, digitální, elektrografické) kopie pro uživatelské účely, nebudou vám archiválie předloženy v originále.

Archiválie není možné odnášet mimo prostory badatelny a je třeba s nimi zacházet tak, aby nedošlo k jejich poškození. Pro archiválie v knižní podobě je povinné používat molitanové stojany. Při pořizování výpisků mohou badatelé používat pouze obyčejné tužky či notebooky. Objednané a studované archiválie jsou badatelům v badatelně deponovány od jejich poslední návštěvy vždy 30 dní; pokud v této lhůtě badatel nezahájí studium, je materiál automaticky vrácen zpět do depozitáře.

 

Pořizování kopií

Badatel může po předchozím souhlasu používat vlastní digitální fotoaparát nebo scanner k pořizování reprodukcí archiválií pro osobní studijní potřebu. Pro tento účel vyplňuje formulář žádosti o souhlas s použitím vlastního reprodukčního zařízení, který obdrží v badatelně.

 

Placené služby

Veřejnost může také využít placených služeb – reprodukce archiválií (především elektrografické a digitální kopie), výpisy, opisy a odborných rešerše. Tyto služby Vám budou zpoplatněny podle Sazebníku výše úhrad nákladů spojených s poskytováním služeb Archivu hl. města Prahy.


Přístupnost fondů

Podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se veřejnosti nepředkládají archiválie mladší 30 let vyjma archiválií vzniklých před 1. lednem 1990 z činnosti státních orgánů, bývalé Státní bezpečnosti, jakož i společenských organizací a politických stran sdružených v Národní frontě, a materiálů, jež byly veřejně přístupné již před podáním žádosti o nahlížení. Do archiválií obsahujících osobní údaje žijící osoby lze nahlížet, pokud tato osoba nevznesla písemně námitky. Do archiválií vztahujících se k žijící fyzické osobě, jejichž obsahem jsou citlivé osobní údaje (viz zákon č. 101/2000 Sb.), lze nahlížet jen s předchozím písemným souhlasem této osoby. Dále se nepředkládají materiály z některých nezpracovaných fondů a dokumenty, jejichž špatný fyzický stav to neumožňuje.

 

Kapacita a vybavení badatelny

•    12 badatelských míst u pracovních stolů
•    4 místa u čtecích přístrojů    
•    2 počítačové terminály
•    2 místa pro studium nadrozměrných archiválií (plánů)
•    síťové zásuvky pro připojení notebooků ke zdrojům elektrické energie
•    wi-fi

 

Kontakty a otevírací hodiny

Kontakty Otevírací hodiny
tel.: 236 004 012 Po - Čt: 9.00-16.00, Pá: 9.00-14.00
e-mail: badatelna@praha.eu
Archivní 1280/6, Praha 4
Zde je k dispozici popis jak nás najdete a orientační plán archivního areálu.
Termíny uzavření badatelny během státních svátků v roce 2020
pátek 10. dubna
Velký pátek
pondělí 13. dubna Velikonoční pondělí
pátek 1. května Svátek práce
pátek 8. května Den vítězství
pondělí 6. července Den upálení mistra Jana Husa
pondělí 28. září Den české státnosti
středa 28. října Den vzniku samostatného československého státu
úterý 17. listopadu Den boje za svobodu a demokracii
čtvrtek 24. prosince Štědrý den
pátek 25. prosince
1. svátek vánoční