Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Exkurze
 
tel.: 236 004 062 e-mail: Jan.Schwaller@praha.eu

V případě zájmu je možné domluvit exkurzi do našeho archivu. Nabídka se týká zejména studentů vysokých a středních škol se zaměřením na archivnictví nebo historii (dějepisné semináře, přípravné kurzy k přijímacím pohovorům na výše zmíněné obory aj.) Exkurze nejsou zpoplatněny. Maximální počet účastníků je 25.

Termíny prohlídek nejsou předem vypisovány, exkurzi je nutné domluvit individuálně.

Kontaktní osoba:

Mgr. Jan Schwaller
oddělení fondů městských podniků, institucí a fyzických osob
e-mail: Jan.Schwaller@praha.eu
tel.: 236 004 062