Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. podatelna: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Documenta Pragensia
 
tel.: 236 004 943 e-mail: dp.redakce@praha.eu

REDAKCE A REDAKČNÍ RADA

Šéfredaktorka:  
doc. PhDr. Olga Fejtová, Ph.D. (od 25. 11. 2016)  
   
Redakce:  
PhDr. Martina Maříková, Ph.D.
Prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
Marie Svatková
PhDr. Jaroslav Havel
Nina Lohmann, M.A., Ph.D.
výkonná redaktorka
výkonný redaktor
tajemnice redakce
jazykový redaktor
jazyková redaktorka (NJ)
   
Redakční rada:    
doc. PhDr. Olga Fejtová, Ph.D.
prof. PhDr. Michaela Hrubá, PhD.
Mgr. Petr Jíša (předseda)
PhDr. Hana Jordánková
PhDr. Eva Kowalská, DrSc. (od 1. 1. 2015)
doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.
Dr. Robert Luft
PhDr. Miloslava Melanová
prof. Dr. Zdzisław Noga
prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.
doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.
prof. Dr. Simona Slanicka
Mgr. Tomáš Sterneck, Ph.D.
Mgr. Hana Vobrátilková, Ph.D.
Univ. Doz. Mag. Dr. Andreas Weigl (od 1. 1. 2015)
(Archiv hl. města Prahy)
(Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)
(Archiv hl. města Prahy)
(Archiv města Brno)
(Slovenská akadémia vied, Bratislava)
(Archiv hl. města Prahy)
(Collegium Carolinum, Mnichov)
(Technická univerzita v Liberci)
(Uniwersytet pedagogiczny, Krakov)
(Univerzita Karlova, Praha)
(Univerzita Karlova, Praha)
(Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
(Universität Bern)
(Akademie věd České republiky, Praha)
(Archiv hl. města Prahy)
(Wiener Stadt- und Landesarchiv)  
   
Kontakt:
Redakce Documenta Pragensia
Archiv hl. města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4
e-mail: dp.redakce@praha.eu
tel.: 236 004 943