Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. podatelna: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Školení
 
tel.: 236 004 062 e-mail: Jan.Schwaller@praha.eu

INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO ŠKOLY

DATOVÉ SCHRÁNKY ŠKOL JSOU PO 1. ČERVENCI 2017 DATOVÝMI SCHRÁNKAMI ORGÁNU VEŘEJNÉ MOCI

Archiv hl. města Prahy pořádá pro pracovníky pražských základních a středních škol, organizací zřizovaných Hlavním městem Prahou a dalších subjektů v působnosti Archivu hl. města Prahy informační schůzku (tzv. školení) věnované problematice spisové služby.

Cílem je zejména seznámit posluchače se základními principy vedení spisové služby v návaznosti na platnou legislativu a z ní vyplývajících a aplikovaných požadavků Archivu hl. města Prahy na organizace, které zřizuje hlavní město Praha nebo jeho městské části. Informační schůzka je určena pracovníkům těchto organizací, kteří jsou zodpovědní za správu dokumentů. Účast na školení je bezplatná.

Školení bývá rozděleno do částí: bilanční, která shrnuje základní vedení spisové služby a představuje zásadní „novinky“, které lze v této oblasti očekávat, a aplikační, která představuje pro původce možná řešení ze strany AHMP.

Program

  • DATOVÁ SCHRÁNKA ORGÁNU VEŘEJNÉ MOCI. CO TO ZNAMENÁ?
  • ISDS (informační systém datových schránek) jako součást spisové služby.
  • Nejčastější problémy při vedení spisové služby v souvislosti s datovými schránkami – příjem, evidence, (autorizovaná) konverze, podepisování, ukládání.
  • Povinnosti veřejnoprávních původců v dikci Archivu hl. města Prahy
  • Diskuse

Datum a začátek konání

15. září 2017, 9:00

22. září 2017, 9:00

6. října 2017, 9:00

 

 Místo konání

Konferenční sál Archivu hl. města Prahy, Archivní 6, Praha 4 (přízemí)

 Jak se k nám dostanete

 Upozornění

  • školení je bezplatné
  • maximální počet účastníků: 30
  • přibližná délka školení: 120 minut 

 

Registrace

K registraci, prosím, využijte níže uvedené e-mailové adresy. Nezapomeňte v přihlášce uvést své jméno, příjmení, instituci a zvolené datum školení. Vaše registrace bude potvrzena e-mailem.

Jan.Schwaller@praha.eu