Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. podatelna: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

tisk/print

Školení
tel.: 236 004 062 e-mail: Jan.Schwaller@praha.eu

INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO ŠKOLY

Spisová služba

Archiv hl. města Prahy pořádá pro pracovníky organizací zřizovaných Hlavním městem Prahou a městskými částmi v působnosti Archivu hl. města Prahy informační schůzku (tzv. školení) věnované problematice spisové služby.

Cílem je zejména seznámit posluchače se základními principy vedení spisové služby v návaznosti na platnou legislativu a z ní vyplývajících a aplikovaných požadavků Archivu hl. města Prahy na organizace, které zřizuje Hlavní město Praha nebo jeho městské části. Informační schůzka je určena pracovníkům těchto organizací, kteří jsou zodpovědní za správu dokumentů. Účast na školení je bezplatná.

Školení bývá rozděleno do částí: bilanční, která shrnuje základní vedení spisové služby a představuje zásadní „novinky“, které lze v této oblasti očekávat, a aplikační, která představuje pro původce možná řešení ze strany AHMP.

Program

  • POVINNOSTI VEŘEJNOPRÁVNÍCH PŮVODCŮ
  • DOPORUČENÍ PŮVODCŮM V PŮSOBNOSTI AHMP
  • ŘADA PRAKTICKÝCH DOPORUČENÍ
  • DISKUSE

Datum a začátek konání

8. března 2019, 9:00

15. března 2019, 9:00

22. března, 2019, 9:00

 

Místo konání

Konferenční sál Archivu hl. města Prahy, Archivní 6, Praha 4 (přízemí)

 Jak se k nám dostanete

 Upozornění

  • školení je bezplatné
  • maximální počet účastníků: 30
  • přibližná délka školení: 120 minut
  • svou účast prosím nahlašte z důvodu omezené kapacity sálu
  • z téhož důvodu je možno přihlásit pouze jednoho pracovníka za každou organizaci

 

Registrace

Pouze na adrese:

Jan.Schwaller@praha.eu