Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. podatelna: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

Documenta pragensia monographia, sv. 33/1 (Series Cracovia – Norimberga – Praga)

Michael Diefenbacher, Olga Fejtová a Zdzisław Noga

KRAKAU – NÜRNBERG – PRAG: DIE ELITEN DER STÄDTE IM MITTELALTER UND IN DER FRÜHEN NEUZEIT Herkunft, Nationalität, Mobilität

KRAKOV – NORIMBERK – PRAHA: ELITY MĚST VE STŘEDOVĚKU A RANÉM NOVOVĚKU, Původ, národnost, mobilita, mentalita

První publikace příspěvků z evropského projektu mezinárodních konferencí pořádaných Institutem historie Pedagogické univerzity Krakov, Národním archivem v Krakově, Archivem města Norimberku a Archivem hlavního města Prahy, zaměřeného na problematiku srovnávacích dějin tří evropských metropolí přednostně v období středověku a raného novověku. (německy, částečně anglicky)

Praha | Archiv hl. města Prahy | Scriptorium | 2016 | ISBN 978-80-86852-68-3