Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. podatelna: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

Upozornění pro badatele - omezení výpůjček.

MHMP I, Prezidium rady a magistrátu hlavního města Prahy

 

Z důvodu revize a dokončení katalogizačních prací budou písemnosti archivního fondu MHMP I, Prezidium rady a magistrátu hl. m. Prahy v termínu od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 badatelům zapůjčovány pouze v omezeném režimu.

Každou výpůjčku do studovny musí žadatel konzultovat v dostatečném časovém předstihu s vedoucí odd. fondů městské správy do r. 1945 Mgr. Janou Konvičnou.

 

Mgr. Jana Konvičná

tel. 236 00 4070

e-mail: jana.konvicna@praha.eu.