Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. podatelna: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

Vydána novela národního standardu pro elektronické systémy spisové služby

 

Dne 4. července 2017 nabyl účinnosti nový národní standard pro elektronické systémy spisové služby. Po pěti letech od vydání poslední verze přináší významné zkrácení textu vypuštěním doporučených a nepoužívaných pojmů a požadavků. Došlo ke změně struktury textu, k úpravě terminologie a s tím spojených schémat XML. Přepracováno bylo kompletně schéma XML pro výměnu dokumentů a jejich metadat (příloha č. 1), upravena byla schémata pro zaznamenání popisných metadat uvnitř datového balíčku SIP a pro vytvoření datového balíčku SIP (přílohy č. 2 a 3) a vzniklo zcela nové schéma XML pro export a import transakčního protokolu (příloha č. 6). Nový národní standard zavádí roční přechodné období pro implementaci nových požadavků a uvedených schémat.

 

Další informace:

Popis změn v národním standardu

Popis úprav datového balíčku SIP v NSESSS