Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. podatelna: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

Nové akvizice: Památník Brabcovy restaurace U Pinkasů z let 1929–1937

Archivu se podařilo získat v aukční nabídce památník Brabcovy restaurace U Pinkasů, která patří již více než 170 let mezi nejoblíbenější a nejznámější pražské pivnice vůbec. Díky hostinskému Jakubu Pinkasovi se zde v Praze vůbec poprvé začalo čepovat plzeňské pivo, a to již roku 1843. Velice záhy se restaurace stala místem setkávání významných osobností domácího společenského, kulturního i politického života, ve kterém se podobně jako např. v pivnicích U Fleků či U sv. Tomáše odehrávaly schůze a setkání řady spolků i nejrůznějších neformálních sdružení. V památníku nacházíme záznamy z let 1929–1937, kdy restauraci vlastnil a vedl František Brabec. Uvnitř knihy nacházíme podpisy a příležitostně také další zápisy domácích i zahraničních návštěvníků (např. J. Skramlíka, E. A. Pittermanna-Longena, Č. Vosmíka a V. Amorta, T. R. Fielda, B. Votýpku, O. Nedbala, dvojice V+W. Památník významně doplní rozsahem fond rodiny Brabcových, který se již nachází v péči Archivu hlavního města Prahy, a v němž jsou obsaženy mj. fotografie a plány zachycující podobu restaurace U Pinkasů na počátku 20. století.(podrobnosti)

Fotogalerie