Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. podatelna: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

Nová akvizice: Dosud neznámé autentické svědectví z bojů o Masarykovo nádraží během Pražského povstání v květnu 1945

Archivu se podařilo po více než sedmdesáti letech objevit a získat souhlas k volnému publikování dosud neznámého dokumentu k bojům v rámci Pražského povstání. Jedná se o dva útlé svazky popisující podrobně boje o Masarykovo nádraží (tehdy Hybernské nádraží) mezi 5. a 16. květnem 1945. Autorem popisu včetně většiny bohaté fotografické dokumentace je ing. Vratislav Rýpar (nar. 1920), který se konfliktu účastnil jako příslušník odbojové skupiny Zpravodajská brigáda Toledo, k jehož členům patřili zejména členové Českého veslařského klubu v Praze-Podolí. Obránci nádraží odráželi usilovné útoky jednotek SS, kterým se podařilo proniknout do staniční budovy a 8 května část povstalců (včetně Ing. Rýpara) zajmout. Díky šťastné náhodě a rychle se měnící situaci nakonec nedošlo k jejich původně zamýšlené popravě, ale byli propuštěni ještě tentýž den. Dosud nejpodrobnější popis událostí podaných Ing. Rýparem doplňuje jím provedený kreslený plánek a celkem 37 fotografií zachycujících mj. odbojovou skupinu Toledo. Reportáže z průběhu bojů o Masarykovo nádraží tvoří součást rodinného archivu Rýparových, kde se kromě rodinných dokumentů nacházejí např. doklady k působení Vratislava Rýpara v československém jaderném výzkumu na přelomu 50. a 60. let 20. století. Rodinný archiv bude zveřejněn v digitální podobě na internetu.(podrobnosti)

 

Fotogalerie