Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. podatelna: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

Nová akvizice: Privilegium a kniha členů pražských ostrostřelců

Archivu hlavního města Prahy se podařilo zakoupit na upozornění kolegů z Národního archivu Praha vzácné památky pražských ostrostřelců, původně nabízené ve vídeňském antikvariátu Christian M. Nebehay. Tento měšťanský sbor pro kratochvilnou střelbu vznikl již za vlády Ferdinanda I. a jeho sídlem se stal hned od jeho počátku v 16. století pražský ostrov na Vltavě - dnes Střelecký. Zde se původně mohli měšťané zdokonalovat ve střelbě z palných zbraní pro potřeby ochrany města, postupem doby se však členství stalo otázkou prestiže a společenského postavení. O významu pražských ostrostřelců svědčí i dvě dochované památky pocházející z poslední čtvrtiny 18. století. Prvním z nich je originál privilegia z roku 1782, kterým císař Josef II. potvrdil pražským ostrostřelcům všechny doposud udělené výsady včetně práv na Střelecký ostrov. Listina v knižní formě obsahuje doslovné opisy všech privilegií - od Ferdinanda I., Maxmiliána II. a Leopolda I., a jedná se proto o unikátně celistvý soubor písemností k dějinám pražských ostrostřelců. Druhou zakoupenou položkou je kniha ostrostřeleckého spolku. Ta obsahuje v první řadě zápisy o čestných salvách během korunovace Leopolda II. v roce 1791 a Františka I. o rok později. Během korunovace Františka I. na českého krále došlo i k podpisu zúčastněných členů panovnického rodu včetně samotného císaře i císařovny a dalších předních členů dvora do této pamětní knihy. V mladším období sloužila kniha k evidenci nově přijímaných členů, což z ní dělá stěžejní pramen k pražskému ostrostřeleckému bratrstvu v 19. století. Zájemcům o problematiku městské každodennosti se tak otevírají nové možnosti prozkoumání tohoto fenoménu, který byl v české literatuře prozkoumán zatím pouze okrajově.

 

privilegium pražských ostrostřelců
 

 kniha pražských ostrostřelců