Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. podatelna: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

Informace oddělení správního archivu a hlavní spisovny MHMP
28. 5. 2018 bude zahájeno stěhování správního archivu evidence obyvatel z depozitáře na Bohdalci (Praha 10, Nad Vršovskou horou 88) do nové budovy Archivu hl. m. Prahy na Chodovci (Praha 4, Archivní 6). Stěhování bude probíhat přibližně do konce června 2018. Po dobu stěhování bude omezen provoz uvedeného pracoviště včetně omezení rychlosti zpracování dotazů z evidence obyvatel.  Předpokládaná doba omezení se může změnit v závislosti na stěhovacích pracích. Děkujeme za pochopení.