Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. podatelna: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

Kontrola datového balíčku SIP
 
tel.: 236 004 001 e-mail: tomas.dvorak@praha.eu

 

Původci, kteří budou vytvářet seznam dokumentů určených k posouzení ve skartačním řízení v elektronické podobě (podle § 20 odst. 5 vyhlášky č. 259/2012 Sb.) nebo kteří budou předávat metadata k dokumentům vybraným za archiválie či repliky archiválií v digitální podobě do archivu (podle § 21 odst. 4 téže vyhlášky), si mohou ověřit správnost balíčků SIP na adrese: http://digitalniarchiv.ahmp.cz/kontrolasip.

V případě potřeby lze i s pomoci dodavatele eSSL využít přiložený off-line nástroj SipValid. Výsledek kontroly v souboru XML je možné jednoduše interpretovat prostřednictvím šablony XSLT.