Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

Kateřina Bečková, Miroslava Přikrylová, Petra Trnková
Nejstarší fotografie Prahy 1850–1870
Muzeum Hlavního města Prahy, Praha 2019, rozměr 250 x 330 mm, 436 s., ISBBN 978-80-87828-50-2.

Knihu, inspirovanou Starou Prahou Zdeňka Wirtha (1940), vydalo Muzeum hl. města Prahy ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR a s Archivem hl. města Prahy. Je společným dílem tří autorek – kurátorek sbírek fotografií těchto institucí. Publikace vychází dvojjazyčně – česko-anglicky.
V obrazové části a v katalogu přináší více než 700 fotografií. Kromě velmi často publikovaných snímků historických částí Prahy byly vybrány i málo známé fotografie tehdejšího blízkého okolí a pražských událostí. Mezi autory snímků se objevuje nejčastěji jméno Františka Fridricha, ale také ostatních velikánů české a světové fotografie tohoto nejstaršího období jako byli Andreas Groll, Wilhelm Horn, Wilhelm Rupp, Anselm Schmitz, Jindřich Eckert a mnoha dalších.
Textová část zahrnuje tři odborná pojednání: „Exponované město: archeologové, architekti a turisté v Praze" (Petra Trnková – ÚDU AVČR), „Praha v době vzniku prvních fotografií" (Kateřina Bečková – MMP) a „Fotografové a vydavatelé nejstarších fotografií Prahy" (Miroslava Přikrylová – AMP).

Knihu nelze zakoupit v Archivu hl. města Prahy, je však k dostání u knihkupců a v hlavní budově Muzea hl. města Prahy (Na Poříčí 52).