Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

Digitalizace Hergetova plánu

V jednom z posledních listopadových dnů tohoto roku zamířilo podnikové auto s pracovníky městského archivu a s pečlivě zabalenou rozměrnou rolí do sídla Národního památkového ústavu v Praze. Účelem cesty bylo pořízení digitální kopie tzv. Hergetova plánu Prahy, jehož úctyhodné rozměry vyžadovaly větší reprodukční zařízení, než kterým disponuje Archiv hl. města Prahy. Před vlastním skenováním prošel plán konzervační dílnou Archivu hl. m. Prahy, kde byl vyčištěn a vyspraven.  Kopírování proběhlo za dohledu restaurátorek na skeneru VERSASCAN 3650 se skenovací plochou 1270 x 915 mm. Skenovalo se po pásech, které byly následně digitálně zpracovány.

A čím je Hergetův plán významný? Jedná se o první přesně měřený plán Prahy, resp. historických pražských měst a Smíchova, pořízený v měřítku 1:1728. V r. 1791 jej dokončil matematik, inženýr a profesor Stavovské inženýrské školy František Antonín Leonard Herget (1741–1800). Plán zachycuje významné budovy se zahradami a vodotečemi, u ostatních domů pouze uliční situaci. Na tomto plánu jsou již domy označeny čísly popisnými a je tak vděčnou pomůckou pro genealogy a další badatele při přesné lokaci historických budov.  Jedná se však o tzv. prvé číslování z roku 1770; pražské domy byly opět přečíslovány v r. 1805.

Digitální kopie budou zpřístupněny v nadcházejícím roce v Archivním katalogu na webových  stránkách našeho archivu a rovněž v mapové aplikaci Dvě Prahy na webu Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy Geoportál Praha.

 

 

Citace:

AMP, Sbírka map a plánů, MAP P 1 B/1, Grundris der Kay. König. HauptStadt Prag im Königreich Böhmen unter ... Leopold des II. (Půdorys císařského a královského hlavního města Prahy v Království českém za ... Leopolda II.) 1791.

Hergetův plán tiskem:

Herget, Franz Anton.  Plán Prahy z roku 1791 [kartografický dokument]. 1. vyd. Praha: Kartografie, 1980. 1 mapa na 2 listech. (Národní knihovna Praha.)

Herget, Franz Anton.  [Praha 1791]: faksimile Hergetova plánu [kartografický dokument]. 2., dopl. vyd. Praha: Kartografie Praha, 1991. 1 mapa na 2 listech. ISBN 80-7011-115-1. (Národní knihovna Praha.)

Více k osobě F. A. L. Hergeta:

BOŠKOVIČ, Josip Ruder  - DIVIŠ, Prokop. Dějiny přírodních věd v českých zemích (34. část). Elektro, 11/2009, s. 62.

Sága rodu Hergetů. Česká televize, Z metropole, 9. 11. 2013.

Novák, Jan A.  Utajené osobnosti českých dějin: vědci, vynálezci a podnikatelé, na které se mělo zapomenout.  Vyd. 1. Frýdek-Místek:  Alpress, 2014. (Google Books.)