Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

Úprava provozu badatelny a informační přepážky Archivu hlavního města Prahy od 1. 7. 2020

 

Vzhledem k příznivé epidemiologické situaci se provoz badatelny a informační přepážky Archivu hlavního města Prahy s účinností od 1.7.2020 mění takto:

Přístup k informační přepážce Archivu je v běžných úředních hodinách bez omezení.

Režim badatelny se od tohoto dne vrací do plného standardního provozu v obvyklých časech a v obvyklé kapacitě badatelny.
- Objednání předem pro vstup do badatelny není nutné.
- Ruší se všechna mimořádná hygienická opatření s výjimkou níže uvedených.
- Každý badatel je povinen si po vstupu do badatelny vydesinfikovat ruce.
- Každý badatel je povinen zachovávat všechna ustanovení badatelského řádu a dodržovat hygienické standardy České republiky.
- V případě nutnosti jsou badatelé povinni zachovávat všechna platná nařízení státní správy v oblasti zdravotnictví a hygieny.

V případě zhoršené epidemiologické situace mohou být některá opatření pro vstup do budovy a pro studium v badatelně znovu upravena.