Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

Atentát na RH3

Vojtěch Šustek (ed.)
Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava. Edice historických dokumentů. Svazek 3

Archiv hlavního města Prahy, SCRIPTORIUM, spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury, Praha 2019, 1100 s., 20 vyobr., ISBN 978-80-86852-82-9 (Archiv hl. m. Prahy), ISBN 978-80-88013-85-3 (Scriptorium)

Třetí svazek komentované edice více než 500 německojazyčných dokumentů (opatřených doslovným českým překladem) vzniklých v okruhu působnosti německé politické a policejní správy v tzv. protektorátu Čechy a Morava, anebo v ústředních německých úřadech v Berlíně.
Přináší další, v pořadí pátou obsahovou části edice: „V. Střetnutí gestapa s členy ostatních parašutistických skupin vysazených před seskokem skupiny Anthropoid anebo po něm a s příslušníky domácího odboje během druhého stanného práva."
Soubor 86 dokumentů (a 4 dodatků), které jsou datovány od 4. října 1941 do 10. května 1943, obeznamuje uživatele edice s činností parašutistických skupin, jež byly vysazeny na území tzv. protektorátu Čechy a Morava od podzimu 1941 do jara 1942, s výjimkou výsadku Jana Kubiše a Josefa Gabčíka (jím se zabývá I. část edice), tedy výsadků: Percentage, Silver A, Silver B, Out Distance, Zinc, Bioscop, Bivouac, Steel, Intransitive a Tin.

V médiích
"Nové informace o atentátu na Heydricha."  Rozhovor V. Šustka k vydání 3. svazku edice (Aktuálně, 27. 5. 2020)

Prodej
Vzhledem ke zvýšenému  zájmu o publikaci „Atentát na R. Heydricha" upozorňujeme, že knihu lze zakoupit za zvýhodněnou cenu 524 Kč v úředních hodinách v podatelně Archivu hl. m. Prahy (Archivní 6, Praha 4). Podatelna přijímá platby pouze v hotovosti. Další informace k prodeji.