CS EN Facebook
Budova AMP
Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. informační přepážka: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

Nově zpracované fondy

Kruh francouzských legionářů (1918) 1926–1963

zpracovala Zora Damová

Zakladatelem Kruhu francouzských legionářů byl Ladislav Burda. Spolek se ustavil 30. dubna 1926 a předsedou se stal generál v záloze Otakar Husák. Ten jej vedl po celou dobu existence. Hlavním cílem spolku bylo udržování vazeb, hájení hospodářských a sociálních zájmů členů, ale také kulturní činnosti či občasné zájezdy na bojiště ve Francii. Jednalo se o spolek čistě apolitický. 

Činnost klubu byla nuceně ukončena roku 1939. Jeho členové nadále udržovali kontakty, ale roku 1945 spolek formálně neobnovili. Po roce 1948 byly navíc legionářské spolky likvidovány a začleněny do Českého svazu bojovníků za svobodu, od roku 1951 pak do nově vzniklého Svazu protifašistických bojovníků. Neexistoval tedy způsob, jak by tento spolek mohl legálně fungovat. Bývalí členové Kruhu francouzských legionářů se proto scházeli neoficiálně, spíš na základě dřívějších přátelských vazeb, chodili na pohřby bývalých členů a slavili spolu výročí.

Počátkem roku 1960 Josef Nesnídal, který po úmrtí Ladislava Burdy převzal vedení spolku, zintenzivnil činnost společnosti. Na bratry se obrátil s prosbou o vyplnění dotazníku pro uchování paměti a také je požádal o předání vzpomínek na dobu v legiích do archivu Kruhu francouzských legionářů. Vzhledem k tomu, že většina členů již oslavila sedmdesátku, to byl logický krok. 

Touto činností kruh vyprovokoval zájem státních orgánů. V roce 1963 bylo Krajskou správou Ministerstva vnitra provedeno vyšetřování. Mimo jiné byla odhalena činnost společnosti (každoroční vzpomínkové akce pořádané v Benešově), kontinuální používání spolkových razítek a také zamezeno plánovanému setkání v Benešově, které mělo proběhnout 30. června 1963. Jeho hlavní organizátoři Husák a Nesnídal byli vyšetřováni, vyslýcháni byli i další zúčastnění. Na základě vyšetřování byl Josefu Nesnídalovi zabaven spolkový archiv, který byl následně předán Archivu hl. městal Prahy. Většinu dokumentů tvoří materiály vzniklé po roce 1950.

Inventář.

 

ikona 1   ikona 2

Ukázky osobních listů členů, kar. 1.

Archivní katalog Knihovní katalog Sbírka matrik Konference 2023 Konference Online výstavy
Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny