PĚT STOLETÍ ŘEMESLNÉ SYMBOLIKY
ve sbírce pečetidel a razítek Archivu hlavního města Prahy

příloha CD-ROM
Digitální katalog
III. oddělení sbírky typářů
Archivu hlavního města Prahy


© Heraldická společnost v Praze 1999/2000
CD-ROM vychází s podporou grantu hlavního města Prahy a firmy Bach Systems s.r.o.

Jakub Hrdlička, Jaroslav Jásek, Vladimír Hrubý

Skeny: Josef Landergott, Marek Lašťovka, Miroslav Veselka, Petr Veselý
CD-ROM: Tomáš Hanousek

Publikace:
272 stran, 228 barevných vyobrazení

CD-ROM:
552 záznamů
více než 1100 obrázků
provázanost textové a grafické databáze
vyhledávací mechanismus, SQL dotazy
možnost změny velikosti obrázků
spuštění přímo z CD bez nutnosti instalace
pro Windows 95/98/NT

Objednávky
Archiv hlavního města Prahy
PhDr. Jakub Hrdlička
Archivní 6
149 00 Praha 4
E-Mail: jakub.hrdlicka@cityofprague.cz
Tel.: 23600 4040

Cena publikace včetně CD-ROM jen 300,- Kč s DPHTechnická poradna pro CD-ROM Pečetě ve verzi 1.0
Aplikaci lze spustit přímo z CD bez nutnosti její instalace na disk v případě, že Váš operační systém má již zavedeny systémové knihovny "sysinfo.ocx" a "mci32.ocx". Jestliže tyto knihovny v OS MS Windows dosud chybí (program nelze spustit) a aplikaci nechcete instalovat, proveďte prosím následující operace:
  • Stáhněte soubor pec_upd1.exe (196 kB)
  • Tento soubor spusťte a stiskněte klávesu Extrakt
    Vytvoří se podadresář pec_upd1 obsahující 4 soubory.
  • Spusťte program update.exe.
    Potřebné systémové knihovny se nakopírují a zaregistrují.
  • Smažte již nepotřebný adresář pec_upd1.
  • Vložte CD Pečetě do mechaniky. Aplikace Pečetě 1 by se již měla spustit.
V připadě potíží se prosím obraťte na autora.
Tel.: 23600 4029