Soupis matrik
 
tel.: 236 004 012 e-mail: badatelna@praha.eu

1/ Staré Město
2/ Nové Město
3/ Malá Strana
4/ Hradčany
5/ Josefov
6/ Vyšehrad
7/ Vnější pražské obvody
8/ Ostatní církve
9/ Civilní matriky


1/ Staré Město

farní kostel sv. Ducha    
farní kostel sv. Františka
farní kostel sv. Haštala
farní kostel sv. Havla
farní kostel sv. Jakuba
farní kostel sv. Jiljí
farní kostel sv. Kříže Většího
farní kostel sv. Martina
Nemocnice Milosrdných bratří
farní kostel sv. Panny Marie na Louži
farní kostel sv. Panny Marie před Týnem
farní kostel sv. Valentýna


2/ Nové Město

Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi
farní kostel sv. Apolináře
farní kostel sv. Ignáce
farní kostel sv. Jindřicha
farní kostel sv. Kateřiny
farní kostel Panny Marie na Karlově
Všeobecná nemocnice
farní kostel sv. Petra na Poříčí
farní kostel Panny Marie Sněžné
farní kostel sv. Štěpána
Svatováclavská novoměstská trestnice
farní kostel Nejsvětější Trojice v Podskalí
farní kostel Nejsvětější Trojice ve Spálené ul.
farní kostel sv. Vojtěcha
farní kostel sv. Petra a Pavla na Zderaze
zemský ústav pro choromyslné


3/ Malá Strana

farní kostel sv. Mikuláše
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze
farní kostel sv. Petra a Pavla v Rybářích
farní kostel Panny Marie pod řetězem
farní kostel Panny Marie Vítězné
farní kostel sv. Tomáše
Vlašský špitál


4/ Hradčany

farní kostel sv. Jiří
farnost Strahovského kláštera
farní úřad u sv. Víta


5/ Josefov6/ Vyšehrad

farní kostel sv. Petra a Pavla7/ Vnější pražské obvody

Bohnice               farní kostel sv. Petra a Pavla
Bohnice               Zemský ústav pro choromyslné
Braník               farní kostel sv. Prokopa
Břevnov
              klášter sv. Markéty
Bubeneč
              farní kostel sv. Gotharda, dříve sv. Klimenta
Čakovice               farní kostel sv. Remigia
Dejvice               farní kostel sv. Matěje v Šárce
Dolní Počernice
              farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Hloubětín               farní kostel sv. Jiří
Holešovice
              farní kostel sv. Klimenta, od 1914 sv. Antonína
Hostivař               farní kostel Stětí sv. Jana Křtitele
Chvaly               farní kostel sv. Ludmily
Jinonice               farní kostel sv. Vavřince v Butovicích
Karlín               farní kostel sv. Cyrila a Metoděje
Koloděje               farní kostel Povýšení sv. Kříže
Košíře
              farní kostel Nejsvětější Trojice
Kunratice               farní kostel sv. Jakuba Většího
Kyje               farní kostel sv. Bartoloměje
Libeň               farní kostel Panny Marie
Liboc               farní kostel sv. Fabiána a Šebestiána
Michle               farní kostel Panny Marie
Modřany               farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Nebušice               farní kostel sv. Cyrila a Metoděje
Nusle
              farní kostel sv. Václava
Pankrác
              mužská věznice
Podolí               farní kostel sv. archanděla Michaela
Prosek               farní kostel sv. Václava
Slivenec               farní kostel Všech Svatých
Smíchov               farní kostel sv. Filipa a Jakuba
Stodůlky               farní kostel sv. Jakuba Většího
Střešovice               farní kostel sv. Jana, od 1891 sv. Norberta
Třeboradice               farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Uhříněves               farní kostel Všech Svatých
Vinohrady               farní kostel sv. Ludmily
Vinohrady               Školní kaple sv. Aloise
Vinoř               farní kostel Povýšení sv. Kříže
Vršovice               farní kostel sv. Mikuláše
Zbraslav               farní kostel sv. Jakuba Většího
Zlíchov              

farní kostel sv. Filipa a Jakuba

                 

Žižkov

              farní kostel sv. Anny
Žižkov               farní kostel sv. Prokopa
Žižkov               farní kostel sv. Rocha

 

8/ Ostatní církve

Starokatolická církev
Německá evangelická v Jirchářích
Českobratrská evangelická u sv. Klimenta
Českobratrská evangelická u sv. Salvátora
Evangelická církev v Libni
Evangelická církev na Smíchově
Evangelická církev Vinohrady
Evangelická církev na Žižkově
Církev Československá  husitská - kostel sv. Mikuláše na Starém Městě
Církev Československá  husitská - Nové Město
Církev Československá  husitská - Malá Strana
Církev Československá  husitská - Dejvice
Církev Československá  husitská - Holešovice
Církev Československá  husitská - Libeň
Církev Československá  husitská - Nusle
Církev Československá  husitská - Smíchov
Církev Československá  husitská - Vinohrady
Církev Československá  husitská - Vršovice
Církev Československá  husitská - Zbraslav
Církev Československá  husitská - Žižkov
Pravoslavná církev v Praze


9/ Civilní matriky

Hlavní magistrát
Hlavní magistrát

Okresní správy politické do roku 1926
Okresní správa politická v Karlíně
Okresní správa politická na Smíchově
Okresní správa politická na Vinohradech
Okresní správa politická na Žižkově

Magistrátní úřadovny od roku 1927
Magistrátní úřadovna v Dejvicích
Magistrátní úřadovna v Libni
Magistrátní úřadovna na Smíchově
Magistrátní úřadovna na Vinohradech
Magistrátní úřadovna na Žižkově