Noviny
 
tel.: 236 004 012 e-mail: badatelna@praha.eu

Oddělení novin shromažďuje rozsáhlou sbírku 278 titulů především pražských vydání novin (deníků) a zpravodajů jak v českém, tak i v německém jazyce.

Noviny objednávejte prostřednictvím studovny (tel.: 236 004 012, e-mail: badatelna@praha.eu)

  Seznam novin ve fondech Archivu hl. města Prahy (PDF, 188 kB)

KNIHOVNÍ KATALOG - vyhledávání v knihovních fondech

 

Z našich fondů
Na tomto místě bychom Vám rádi postupně představili některé tituly z našich fondů, které by Vás mohly zaujmout.

 

  Bohemia
Prag : Gottlieb Haase Söhne, 1828-1938 , ISSN 1212-6225.
V Knihovně AMP: 1828-1938; 713 sv.               
Vycházel 3x týdně 1846-1847, 4x týdně 1847-1852, denně 1852-1864, 1866-1900, 2x denně 1864-1866, 1900-1914.
Dříve část. jako:  Bohemia, ein Unterhaltungsblatt, ISSN 1802-6311.
Dále jako:  Deutsche Zeitung Bohemia, ISSN 1802-6370.
Dočasný nakl.: 1872-1878 : Prag : Bohemia Aktien-Gesellschaft, 1878 : Prag : Frantisek Klutsack. Poslední nakl.: 1879-1914 : Prag : Andreas Haase.

Dostupný on-line: http://kramerius.nkp.cz
     
  Constitutionelles Blatt aus Böhmen
Praha : Gottlieb Haase Söhne, 1848-[1852].
V Knihovně AMP: 1848-1852; 13 sv.
Vycházel denně.
Dále jako:  Correspondenz-Blatt aus Böhmen.
     
  Deutsche Zeitung aus Boehmen
V Knihovně AMP: 1849-1851, 5 sv.
     
  Montagsblatt aus Böhmen
Praha : Oskar Kuh, 1894-1939.
V Knihovně AMP: Roč. 18 (1896) - roč. 62 (1939); 38 sv.
Vycházel 1x týdně.
Dříve jako:  Montags-Revue aus Böhmen.
     
  Národ
Praha: I. L. Kober,1863-1866, obnoven od 1925.
V Knihovně AMP: Roč. 1 (1863) - roč. 14 (1938), 33 sv.
Vycházel denně. 1930-1938: obrázkový večerník(?). Deník.
Vydavatelé později: Frant. Šimáček (1864, zastaveno pro finanční nesnáze 15.5.1866)


     
  Národní listy
Praha : Julius Grégr, 1861-1941, ISSN 1214-1240.
V Knihovně AMP: Roč. 1 (1861) - roč. 82 (1941), 1252 sv.
Vycházel denně.
Suplement:  Národní listy - odpolední vydání.
Vydavatelé později: Eduard Grégr (1862-1865), Robert Nápravník (1865-1867), Fr. Göbl (1867), Fr. Kubias (1867), Karel Tůma (1867-1870), Jan Chmelík (1869-1870), Josef Dvořák (1870), Josef Hladík (1871), Vilém Erben (1871-1873), Jakub Arbes (1873), Josef Podvalský (1873-1874), K.V.Toužimský (1874), Josef Barák (1874-1883), Josef Anýž (1883-1896), Růžena Grégrová (1896-1900), Prokop Grégr (1900-1910), Servác Heller (1910-1940).
Přílohy: Naučný obzor (1901-), Hlídka literární (1901-), Vzdělávací příloha Národních listů (1920-), Literární příloha Národních listů (1920-), Průmysl-obchod-živnost (1920-), Národ (1925-1935), Ráno (1924-1925), Kritická příloha (1864), Literární příloha (1865).
Změny názvu: Národní noviny (1868, č. 1-93), Naše listy (1868, č. 1-120), List Národního souručenství (1939), Ústřední list Národního souručenství (1940), R. 1941 časopis úředně zastaven.

Dostupný on-line: http://kramerius.nkp.cz
     
  Národní politika
V Praze : V. Nedoma, 1883-1945, ISSN 1802-5110.
V Knihovně AMP: roč. 2 (1884) - roč. 63 (1945), 63 sv.
Vycházel: 1883: denně, 1884-1945: 2x denně.
Suplement:  Našim dětem.
Dále část. jako:  Národní politika Praha : Národní strana, 2005-2008.
Vycházel spolu s listem Česká politika - do 1. 7. 1884 šlo o odpolední vydání listu Česká politika, po kterém navázal v číslování a vycházel s ním souběžně do 25. 6. 1894, Od 1. 1. 1892 vydavatel a redaktor Ad. Srb, od 31. 7.1893 vydavatel Jos. Kummer, od 7. 9. 1895 Raimund Cejnek, od 15. 10. 1895 Kummer, od 3. 11. 1895 Ludv. Bratršovský, redaktor Ad. Srv, od 16. 6. 1885 Josef Hubáček, od 13. 10. 1885 Emil Bretter, od 1. 11. 1885 Hubáček, od 20. 3. 1886 Srb, od 6. 8. 1887 Bretter, od 20. 8. 1887 Srb, od 17. 8. 1891 Bretter, od 9. 9. 1891 Srb, od 7. 9. 1895 Cejnek, od 15. 10. 1895 Kummer, od 3. 11. 1895 Bratršovský.
Dočasný nakl.: 1892-1893: Praha : Ad. Srb, 1893-1895: Praha : Josef Kummer, 1895-1895: Praha : Raimund Cejnek, 1895-1918: Praha : Ludvík Bratršovský, 1918-1945: Praha : Politika. Vydavatel: V. Nedoma (1883-91), Ad. Srb (1892-93), Josef Kummer (1893-95), Raimund Cejnek (1895), Ludvík Bratšovský (1895-1918), vydavatelský dům Politika (1918-45).

Dostupný on-line: http://kramerius.nkp.cz
     
  Ost und West : Zeitschrift für Politik und slavische Interessen
Wien : Sandic.
V Knihovně AMP: 1861-1862, 2 sv.
     
  Politik
Praha : J. S. Skrejšovský, 1862-1919 (Buchdruckerei Grégr), ISSN 1801-1918. 
V Knihovně AMP: roč. 1(1862) - roč. 46(1907). 289 sv.
Vycházel denně.
Název v r. 1907:  Union, früher Politik.
Česká mutace (příloha): Česká politika. V letech 1867-69 dvakrát zastaven, místo toho vydáván titul Correspondenz.

Dostupný on-line: http://kramerius.nkp.cz
     
  Posel z Prahy
Praha : Václav Nedvídek, 1869-1879, ISSN 1802-6621.
V Knihovně AMP: roč. 9(1868) - roč. (1879), 20 sv.                     
Vycházel 3x týdně.
Suplement:  Národní hospodář, ISSN 1803-8735.
Dříve jako:  Občan, ISSN 1802-6613.
Dále jako:  České noviny, ISSN 1802-663X.
Změna podnázvu: občanské noviny a věstník národohospodářský. Dočasný nakl.: 1871-1874: Praha : Josef Sellner; 1874-1875: Praha : Josef Kummer; 1875-1876: Praha : Josef Sellner; 1876-1878: Praha : Pavel Šulc; 1878-1878: Praha : František Sudík; 1878-1879: Praha : František Petříček; poslední nakl.: 1879-1879: Praha : František Sudík.

Dostupný on-line: http://kramerius.nkp.cz
     
  Prager Abendblatt
Praha : Schönfeld, 1867-1919, 1923-1926 (neúplné ex. ), vycházel jako příloha Prager Zeitung.  
V Knihovně AMP: (1867)-(1926). 179 sv.
     
  Prager Oberpostamtszeitung
Prag: [Vyd. Johann Ferdinand Edler von Schönfeld. Red. Augustin Zitte, od 1782 A. Ch. Eichler.] 2x týd. Prag, 1781-1785.
V Knihovně AMP: 1784-1919, 469 sv.
Pokrač. jako: Von Schönfeldsche k.k. prager Oberpostamtszeitung. [Od 1790]...Mit einem Anhange von Addresskomtoirsnach-richten. [Vyd. Johann Ferdinand von Schönfeld. Red. A. Ch. Eichler.] 2x týd. Prag, typ. J.F. von Schönfeld. 1786-1790.
Pokrač. jako: Kaiserlich königlich privilegirte prager Oberpostamtszeitung. Mit Sr. Röm. k. apodt. Majest. allergnädigsten Privilegio privativo. [Od 1799 další čísla název] Mittwochsstück den... der kaiserlich königlich privilegirten Oberpostamtszeitung.  [Vyd. Johann Ferdinand Edler von Schönfeld. Red. Fr. Hergard.] 2x týd., [od 1789] 3x týd. Prag, typ. J. F. von Schönfeld. 1791-1804.  
Pokrač. jako: Kaiserlich auch k. k. priv. prager Oberpostamtszeitung. [Vyd. Johann Ferdinand von Schönfeld.] 3x týd. Prag, typ. in der von Schönfeldschenkaiserl. königl. Hofbuchdruckerei. 1805-1806, č. 97.
Pokrač. jako: Kaiserl. königlich priv. prager Oberpostamtszeitung. [Vyd. Johann Ferdinand von Schönfeld. Red. od 1809 Thomas Schönfeld, od 1810 W.A. Gerle, od 1/2 1812 ?] 3 x týd. Prag, typ. in der von Schönfeld´schen kaiserl. königl. Hofbuchdruckerei. 1806. č. 98-1814, č. 30 (3/3).
Pokrač. jako: Kaiserlich - königlich privilegirte Prager Zeitung [Red. W. Gerle, od 1819, č. 1 A. Wegrath] Vyd. J.F. von Schönfeld. 7 x týd. [od 1820] 4 x týd. Prag, typ. J.F. von Schönfeld. 1/4 1814-1824. (1818-1819 - střídavě názvy K.k. priv. Prager Zeitung a Nichtpolitischer Anhang zu kaiserl. königl. Prager Zeitung).
Pokrač. jako: Prager Zeitung (Red. J.G. Sommer [od 1825, č. 171] Red. a vyd. G. Haase Söhne,[od 1846, č. 60]... Red. Ladislav Tarnowski, [od 1841, č. 61] K. W. Medau, [od 1847, č. 161] Eduard Breier. Vyd. K.W. Medau. Denně. Prag, typ. G. Haase Söhne, [od 1846] nejsou uvedeny názvy jednotlivých čísel a příloh, podrobný popis - viz: LAISKE, Miroslav. Časopisectví v Čechách 1650-1847 : příspěvek k soupisu periodického tisku, zejména novin a časopisů. Praha : St. knihovna ČSR-Nár. knihovna, 1960.
     
  Prager Tagblatt
Prag : Jindř. Mercy, 1877-1939.
V Knihovně AMP: roč. 1 (1877) - roč. 64 (1939), 485 sv.
Vycházel denně.
Přílohy: Auto, Export Beilage, Kinderwiese, Prager Fliegende, Technik und Wirtschaft, Der Sonntag, Prager Kinderzeitung, Onkel Franz; od 1.5.1877 vycházel s večerníkem.

Dostupný on-line: http://anno.onb.ac.at
     
  Pražské nowiny
Praha : Synové Bohumila Haase, ISSN 1802-775X ISSN 1802-7784 (chyb.)
V Knihovně AMP: 1847-1938, 222 sv.                     
Vycházel: 2x týdně 1825-48, 4x týdně 1849, 1851-64 denně.
V r. 1848 (od č. 32 do č. 50) pod názvem :  Konstituční pražské nowiny.
Dále jako:  Pražský denník, ISSN 1803-4837.
Redaktoři: J. Linda (1825-33), Fr. Lad. Čelakovský (1834-35), J. Štěpánek (1836-44), Fr. Klučák (1844-45), Karel B. Štorch (1845), K. Havlíček (1846), K. Sabina (1848), K. J. Erben (1849), Ed. Brůna (1861-64). Přílohy Náwěsstnjk a Auřednj Oznamowatel součástí jednotlivých čísel. Vydavatel: K.W.Medau (1846-48).

Dostupný on-line: http://kramerius.nkp.cz
     
  Tagesbote aus Boehmen
Praha : Medau, 1852-1879.
V Knihovně AMP: 1863-1879, 1938-1939, 34 sv.
Vycházel denně.
Varianta názvu: Deutsche Zeitung aus Böhmen R. 1 (1852) - r. 28 (1879)
Dále jako:  Montags-Revue aus Böhmen.
Variantní název používán krátce v r. 1869.