Konference 2016

tel.: 236 004 020 e-mail: Marketa.Ruckova@praha.eu

konference 2016

Historiografie s městem spojená: Historiografie o městech a historiografie ve městech

35. mezinárodní konference Archivu hlavního města Prahy ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd ČR 

4.–5. října 2016, Clam-Gallasův palác (Husova 20, Praha 1)

 

  Program (CZ/DE, PDF, 308 kB)

  Abstrakty (abecedně, PDF, 212 kB)

PDF  Call for papers (PDF, 448 kB)

Zpráva o konferenci na portálu Institutu historických věd Humboldtovy univerzity v Berlíně H-Soz-u-Kult (aj)

Příspěvky byly publikovány ve sborníku Documenta Pragensia XXXVII.

 

 

 

 

Kontakt:
PhDr. Markéta Růčková, Ph.D.
Archiv hl. města Prahy
Archivní 6
149 00 Praha 4
Tel.: 236 004 020
E-mail: Marketa.Ruckova@praha.eu