Konference 2017

Město a jeho hradby

36. mezinárodní konference Archivu hlavního města Prahy ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

10.-11. října 2017, Clam-Gallasův palác (Husova 20, Praha 1)

 

 Program (PDF, 508kB)

 Abstrakty (PDF, 192 kB)

 Call for papers (PDF, 200 kB)

Zpráva o konferenci na portálu Institutu historických věd Humboldtovy univerzity v Berlíně H-Soz-u-Kult (aj)

Příspěvky byly publikovány ve sborníku Documenta Pragensia XXXVIII.

 

 

Kontakt:
PhDr. Markéta Růčková, Ph.D.
Archiv hl. města Prahy
Archivní 6
149 00 Praha 4
Tel.: 00420 236 004 020
E-mail: Marketa.Ruckova@praha.eu