Statut vědecké rady

Vědecká rada Archivu hl. města Prahy je poradním orgánem ředitele této instituce.
Cílem jejího působení je koordinace krátkodobé a dlouhodobé koncepce vědecko-badatelské činnosti Archivu hl. města Prahy, podpora a hodnocení probíhajících i plánovaných vědeckých projektů.

Aktuální složení vědecké rady:

předsedkyně vědecké rady:

PhDr. Olga Fejtová, Ph.D.

interní členové:

PhDr. Kateřina Jíšová, Ph.D.
Mgr. Jana Konvičná
Mgr. Marek Lašťovka
Doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.

externí členové:

Doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
Doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
Doc. PhDr. Magdalena Pokorná, CSc.