Documenta Pragensia Monographia

Redakce

doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.
šéfredaktor
Mgr. Barbora Laš¯ovková výkonná redaktorka