záhlaví Epilog

Potřeba výstavby nové archivní budovy byla nakonec schválena usnesením pražského zastupitelstva ze dne 16. dubna 1992, a definitivně pak usnesením z 22. března 1994, které s konečnou platností rozhodlo o výstavbě nového archivu v Praze na Chodovci. Základní kámen stavby byl položen 28. června 1995 a komplexně dokončená, „na klíč" moderně vybavená budova byla předána archivářům 30. května 1997.

 

úvod   << 

fotogalerie 22