Konference 2022

Fenomén primátor

Osobnosti v čele měst v 19. a 20. století

41. mezinárodní konference Archivu hlavního města Prahy pořádaná ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd České republiky, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy, Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Organizátoři prosí o nahlášení Vaší účasti a kontaktních údajů na níže uvedenou emailovou adresu nejpozději do 28. září 2022.

4.-5. října 2022, Praha

 

Call for papers (PDF, 270 kB)

Program (PDF, 1,24 MB)

Abstrakty (PDF, 348 kB)

Kontakt:

PhDr. Markéta Růčková, Ph.D.
Archiv hl. města Prahy
Archivní 6
CZ-149 00 Praha 4
Tel.: 00420-236004020
E-mail: Marketa.Ruckova@praha.eu